FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.

Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
 
funkce:
pedagogický poradce pro KHI
 
obor činnosti:
hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1968, 597 09 1968
 
e-mail:
jiritečkabrnovjakzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 504, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2002 - 2005 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2002 OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 - 2007 Archiv města Ostravy - odborný archivář

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)
  • GAČR, P405/11/1450
   Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
 • Granty neaktivní:
  • GAČR č. 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18.-19. století (spoluřešitel)
  • IGS OU č. 25/1061
   Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV. (2003)
  • FRVŠ 2004 č. 25800/1117/1181
   Nobilitační politika Karla VI. v zemích Koruny české 1712-1740

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny habsburské monarchie v raném novověku
  politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká šlechtická a komunální heraldika

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt