FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.

doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
 
funkce:

 
obor činnosti:
gender studies
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 2003, 597 09 2003
 
e-mail:
ludmilatečkanesladkovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 524, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2002OU, FF, KHI - habilitace v oboru české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
1986 UJEP Brno - docentka v oboru obecné dějiny
1970 - 1974 Slezský ústav ČSAV Opava - interní expirantura
1969 - 1970 Slezský ústav ČSAV Opava - studijní pobyt
1965 - 1969 Pedagogická fakulta v Ostravě - studium oboru bohemistika-historie

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
1991 - 2005 OU, FF, KHI - docentka
1986 - 1991 Pedagogická fakulta v Ostravě - docentka
1974 - 1986 Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitelka
 • Granty neaktivní:
  • GAČR, 404/04/1039
   Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17. století do roku 1918 (řešitelka)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2000)
 • Demografická společnost ČR (od 1970)
 • EAPS (od 1978)

Základní výzkumné zaměření

 • Sociální dějiny (období protoindustrializace a moderní industrializace, demografické důsledky)
 • Populační zvláštnosti minorit (židovská komunita Moravy)

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt