FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:
české a obecné dějiny 18. a 19. století
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1968, 597 09 1968
 
e-mail:
paveltečkakladiwazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 504, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2002 OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 - 2001 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 - 1996 OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1991 - 1994 OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)

Praxe

2008 - dosud OU, FF, KHI - docent
2008 - dosud OU, CHSD - vedoucí vědecký pracovník
1999 - 2008 OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 - 1999 OU, FF, KHI - asistent

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S, Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
 • Granty neaktivní:
  • GAAV ČR, kód KJB801860601 Moravsko-slezská města v éře komunální samosprávy
   1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury (2006-2008)
  • GAČR, kód 409/01/D121 Bürgerlich elita průmyslového velkoměsta 1850-1913 (2001-2004)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Základní výzkumné zaměření

 • Modernizační procesy s důrazem na městský prostor
 • Obecní samospráva v Předlitavsku
 • Národnostní konflikty ve městech v dlouhém 19. století
 • Fenomén spolčování

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt