FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
 
funkce:

 
obor činnosti:
didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1979, 597 09 1979
 
e-mail:
blazenatečkagracovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 520, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání:

1997FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
1996, 2000, 2001, 2002, 2007Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN – studijní pobyt
1993, 2003Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština

Praxe:

1997-dosudOU, FF, KHI - docentka
1991-1997OU, FF, KHI – odborná asistentka
1988-1991Pedagogická fakulta v Ostravě – odborná asistentka
1984-1988ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977-1984Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973-1977Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

  • Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
  • Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
  • Vedoucí sekce tvorby učebnic při Stálé společné česko-polské komisi humanitních věd při MŠMT ČR a MEN PR (od 1996 do 2006)
  • Členka ad hoc Pracovní skupiny pro posouzení učebnic dějepisu při MŠMT (od 2000)
  • Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
  • Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
  • Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)

Základní výzkumné zaměření:

  • Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu.
  • Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
  • Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt