FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.

doc. PhDr. Hana Srpová, CSc. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
 
funkce:

 
obor činnosti:
stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1863, 597 09 1863
 
e-mail:
hanatečkasrpovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
D 502, 5. NP, budova D (Reální 3, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:

 
profesní životopis:

Vzdělání

2011FF UP Olomouc - hodnost docentka
2006Kurz realizátorů distančního vzdělávání, OU
2004Kurz autorů distančních výukových opor, OU
1997ÚJČ AV ČR - vědecká hodnost CSc.
1986 - 1987FF UP Olomouc - kurz Základy pedagogiky vysoké školy
1981UJEP v Brně (MU), PhDr.
1974 - 1981FF UJEP v Brně - studijní program učitelství, obor čeština - angličtina (Mgr.)
1969 - 1973Pedagogická fakulta v Ostravě, studijní program učitelství, obor český jazyk - anglický jazyk (Mgr.)

Praxe

1983 - 1992Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
1992 - dosudKČJ FF OU - odborná asistentka, docentka
1986 - 1990Radom, Polsko (4-6týdenní letní kurzy) - lektorka českého jazyka
1992 - 1994Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, USA - lektorka českého jazyka a kultury
1993 - 2008Summer Sessions, Indiana University, Bloomington, USA - lektorka českého jazyka

Výzkum a grantová činnost

 • Granty neaktivní:
  • 2000 - 2001: projekt Leonardo da Vinci (CZ/99/2/07319/PI/II.1.a/FPC), modul Evolution of European Culture in 20th Century; práce Brief History of European Film and Cinema - členka řešitelského týmu
  • 2004: projekt Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům rozvojového programu MŠMT, 2d/2004, na podporu rozvoje internacionalizace - řešitelka
  • 2004 - 2007: projekt 405/04/1034 GAČR Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu - členka řešitelského týmu
  • 2006: Stylistika, učební text pro distanční formu vzdělávání v rámci projektu EU Rozvoj celoživotního učení (operační program CZ.041.03/3.1.15.1/013) - členka řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Jazykovědné sdružení ČR

Univerzitní aktivity

2007 - dosudČlenka rady IGS FF OU
2013 - dosudČlenka komise dr. Studia KČJ FF OU
2013 - dosudKoordinátorka KČJ pro Erasmus

Základní výzkumné zaměření

 • Stylistika
 • Jazyk a styl reklamního diskursu
 • Jazyk a styl masmédií

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt