FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
 
funkce:

 
obor činnosti:
dějiny středověku, PVH
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1978, 597 09 1978
 
e-mail:
tomastečkakrejcikzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 523, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

1974FF UJEP Brno, rigorózní řízení (PhDr.)
1992FF UJEP Brno, CSc.
2000Karlova univerzita, Doc.
2013Univerzita Komenského, prof.

Praxe

1974 – 1977JME Brno - podnikový archivář
1977 – 1991Moravské zemské muzeum - odborný pracovník
1991 – 1993Historický ústav ČSAV Brno - odborný pracovník
1993 – dosudOU, FF, KHI - vysokoškolský pedagog
2008 – dosudOU, FF, CHSD - samostatný vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
  • GAČR 404/06/0635
   Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století
  • GAČR 404/08/0259
   Židovská šlechta v českých zemích (spoluřešitel)
  • GAČR: P 405/10/1397
   Regesta z doby Václava IV

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Numismatik
 • Genealogicko-heraldické informace
 • Nobilitas in historia nova
 • Národní komitét historiků
 • Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
 • Moravská genealogická a heraldická společnost (předseda)

Základní výzkumné zaměření:

 • Dějiny šlechty
 • Vývoj peněžně-ekonomických vztahů
 • Pomocné vědy historické

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt