FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
 
funkce:
zástupkyně ředitele CHSD
 
obor činnosti:

 
katedra / středisko (fakulta):
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1938, 597 09 1938
 
e-mail:
michaelatečkazavodnazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 526, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání:

2014 - 2015 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2008 - 2013 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe:

2012 - dosudOU, FF, CHSD - tajemnice
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Redakční rada Sborníku prací mladých historiků Studia Iuvenilia (2011-2013, členka)
 • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, členka)
 • Kontrolní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, členka)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (od 2012, členka)
 • Stipendijní komise FF OU (2011-2013, členka)

Základní výzkumné zaměření:

 • Městská hromadná doprava v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt