FAQ

Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaffzavináčosutečkacz
telefon: 597 091 800, 553 461 800

  
cz   en


Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:
dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
 
katedra / středisko (fakulta):
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1938, 597 09 1938
 
e-mail:
petrtečkakadleczavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
DM 526, 5. NP, budova DM (Reální 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2008 - 2012OU, FF, KHI - doktorské studium oboru Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2007 - 2009OU, PdF, Centrum dalšího vzdělávání - pedagogické studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium oboru Historie (Mgr.)

Praxe

2012 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník
2011 - 2012Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, středoškolský pedagog

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty), spoluřešitel
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • IGS FF OU 7/2009:
   Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, člen)
 • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, člen)
 • Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (od 2014, výkonná redakce)

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje v „dlouhém“ 19. století

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt