OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Igor Jelínek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:tajemník oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Jelínek, I. Marián Andričík. Aspekty piesňového textu. 2016.

Všechny publikace

Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In: přednáška pro studenty Ústavu východoevropských studií FF UK. Praha: Univerzita Karlova. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII. 2017.
Jelínek, I. oponentský posudek na disertační práci. 2017.
Jelínek, I. Poetika autorské písně (na slovanském materiálu). In: Literárna exkurzia študentov slovakistiky a masmediálnych štúdií 0 FF UPJŠ v Košiciach. Danišovce: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach. 2017.
Jelínek, I. Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+). 2017.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+). 2017.
Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 221-234. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI. 2016.
Jelínek, I. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.
Jelínek, I. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 2016.
Jelínek, I. Iskusstvovedčeskoje napravlenije i naučnaja koncepcija kafedry slavjanskoj filologii Ostravskogo universiteta. Novaja rusistika. 2016, roč. 9, s. 77-87. ISSN 1803-4950.
Jelínek, I. Marián Andričík. Aspekty piesňového textu. 2016.
Jelínek, I. Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého. In: TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 129-162. ISBN 978-80-7464-708-6.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X. 2015.
Jelínek, I. Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk. In: Mir Vysockogo: issledovanija i materialy: almanach. Moskva: GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke", 2015. s. 317-332. 8. ISBN 978-5-8493-0349-9.
Jelínek, I. Ruská zpívaná poezie. In: Přednáška pro studenty Ústavu východoevropských studií FF UK. Karlova univerzita, Filozofická fakulta: Karlova univerzita. 2015.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Jelínek, I. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. 2015.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2015.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV. 2014.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2014.
Jelínek, I. Vysockij v češskich perevodach J. Moravcovoj, M. Dvoržaka i Raduzy. Studia Slavica. 2014, roč. 17, s. 169-180. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. a Jelínek, I. Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU. In: Jak učíme překlad a tlumočení?. Olomouc: FF UP Olomouc. 2014.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2013.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2012.
Jelínek, I. Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 499-510. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Jelínek, I. University of Glasgow. 2012.
Jelínek, I. Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy. In: Preklad a kultúra. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. s. 159-170. 4. ISBN 978-80-558-0143-8.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2011.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2011.
Jelínek, I. Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo. Meninis tekstas. 2010, č. 7, s. 58-64. ISSN 1648-1089.
Jelínek, I. Meta i hodos, ili Puti postiženija istiny v perevode literaturnykh proizvedenij. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 147-158. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Jelínek, I. Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki. In: Slavjane v neslavjanskich stranach. 1. vyd. Ruská federace: Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet, 2010. s. 16-27. 1. ISBN 978-5-8465-1006-7.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Jelínek, I. Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny. In: Preklad a tlmočenie 8. Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii. Slovenská republika: Fakulta humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 2009. Fakulta humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 60-65. ISBN 978-80-8083-745-7.
Jelínek, I. Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého. 2009.
Jelínek, I. Uniwersitet Wroclawski. 2009.
Jelínek, I. Den překladem potřetí na FF OU. ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů. 2008, roč. 19, s. 28-29. ISSN 1210-4159.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2008.
Jelínek, I. Umění interpretace. Techné hermeneutiké.. 2008.
Jelínek, I. University of Glasgow. 2008.
Jelínek, I. Zření duchovního kosmu a ars interpretandi. 2008.
Jelínek, I. Avtorskaja pesnja kak osobyj žanr v kontekste russkoj kultury vtoroj poloviny XX veka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. s. 279-287. ISBN 978-9955-203-75-9.
Jelínek, I. Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu. In: Preklad a kultúra 2. Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. s. 164-168. ISBN 978-80-8094-233-5.
Jelínek, I. a Muryc, J. Parémie národů slovanských III. 2007.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2006.
Jelínek, I. Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo. In: Materialy XXXV mezhdunarodnoj filologicheskoj konferencii. Sankt-Petěrburg: Petrohradská státní univerzita, 2006. Petrohradská státní univerzita, 2006. s. 31-35. ISBN 5-8465-0530-9.
Jelínek, I. Preobrazovannyje frazeologizmy v poezii Vladimira Vysockogo kak problema perevoda. In: Problemy semantiki jazykovych jedinic v kontekste kultury (lingvističeskij i lingvometodičeskij aspekty). Moskva - Kostroma: Kostromská státní univerzita, 2006. Kostromská státní univerzita, 2006. s. 426-429. ISBN 5-902872-12-X.
Vorel, J. a Jelínek, I. ROSSICA IUVENUM. 2005.
Jelínek, I. Avtorskaja pesnja v postmodernistskom mire. In: Dialog kultur III. Hradec Králové: Oftisk, 2004. Oftisk, 2004. s. 245-253.
Jelínek, I. Orfej russkogo postmodernizma.. In: Rossica Iuvennum. V. Mezinárodní studentská vědecká konference.. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 53-59. ISBN 80-7042-673-X.
Jelínek, I. Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová). In: Rossica Iuvenum. V. Mezinárodní studentská vědecká konference.. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 115-119. ISBN 80-7042-673-X.
Jelínek, I. Neuróza osobnosti ve víru mrtvého světa Fjodora Sologuba.. In: IV. Mezinárodní studentská vědecká konference. Příspěvky k bádání v oboru rusistika - nastupující vědecká generace . Ostrava: Repronis, 2003. Repronis, 2003. s. 35-37. ISBN 80-7042-634-9.
Jelínek, I. Bytí a nebytí hrdiny v prostoru - N.V.Gogol . In: III. Mezinárodní studentská vědecká konference. Příspěvek k bádání v oboru rusistika - nastupující vědecká generace. . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 25-27. ISBN 80-7042-602-0.


ZkratkaNázev předmětu
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
PATAkt. tendence v teorii a praxi překladu
BPCV1Překladová cvičení 1
BPCV2Překladová cvičení 2
DCVGGramatická cvičení
DMCVKapitoly z funkční morfologie
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL2Ruská kultura 2
DUJÚvod do jazykovědy
EFGR1Funkční gramatika 1
EFGR2Funkční gramatika 2
EPRE1Základy překladu 1
EPRE2Základy překladu 2
EPRE3Základy překladu 3
ERKU3Ruská kultura 3
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FFGR1Funkční gramatika 1
FFGR2Funkční gramatika 2
FISSeminář ruského a sovětského filmu
FPRE1Základy překladu 1
FPRE2Základy překladu 2
FPRE3Základy překladu 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KGP1Ruská ortografie a ortoepie 1
KGP2Ruská ortografie a ortoepie 2
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZP3Základy překladu 3
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NSLSoučasná ruská literatura
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PIPInformatika pro překladatele
PMIMezijazyková česko-ruská interference
POPPOdborná praxe
PPIPInformatika pro překladatele
PPKPřekladatelské praktikum
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PSPUTSeminář k překladu uměleckého textu
PSRLSoučasná ruská literatura
PSTOPSlovanské teorie překladu
RZA1Ruština pro začátečníky 1
RZA2Ruština pro začátečníky 2
RZPRuská zpívaná poezie
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLEXSlavistická exkurze
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
ZAVPZáklady audiovizuálního překladu


AutorNázev práceTypRok
Hudečková MartinaПроза Захара Прилепина\рус{}diplomová 2017 
Lichnovská FrantiškaKomentovaný překlad titulků k televiznímu seriálu Orjol i reškadiplomová 2017 
Mecová VeronikaKomentovaný překlad čtyř povídek Borise Akunina z cyklu Skazki dlja idiotovdiplomová 2013 
Pechová SimonaStruktura sémantických vztahů slov (synonymie, antonymie, paronymie, homonymie) a jejich reflexe v dostupných ruských a českých slovnících (z překladatelského hlediska)diplomová 2013 
Rajčová Kratochvílová HanaKomentář k překladu divadelní hry Niny Sadur "Uličennaja lastočka"diplomová 2013 
Saranová LucieKomentovaný překlad povídky Vladimíra Vojnoviče Puťom vzaimnoj perepiskidiplomová 2013 
Sedláček MichalKomentovaný překlad části románu Maji Zinčenko Seďmoje čuvstvodiplomová 2013 
Baida ViktoriyaПроблематика перевода современных чешских литературных произведений на русский язык\рус{}diplomová 2012 
Herdová JanaКомментированный перевод повести Павла Санаева Похороните меня за плинтусом\рус{}diplomová 2012 
Giecková VeronikaPoliticheskie partii v Rossii nachala 20 veka (istoricheskij ehkskurs)bakalářská 2017 
Kostřebová TerezaПесенное и прозаическое творчество Михаила Леонидовича Анчарова\рус{}bakalářská 2017 
Nováková VeronikaАнатолий Борисович Мариенгоф (1897-1962) - поэтическое творчество и мемуаристика\рус{}bakalářská 2017 
Vavřínková LenkaЖизнь Александра Федоровича Керенского и его роль в контексте политической истории России начала ХХ века\рус{}bakalářská 2017 
Zemanová EvaKommentirovannyj perevod skazki Vasiliya Makarovicha Shukshina Do tret'ih petuhovbakalářská 2017 
Dobiášová BarboraМашинный перевод - практический опыт с программами-переводчиками типа ПК Транслатор, Переводчик Гугл и др.bakalářská 2016 
Hudečková MartinaКомментированный перевод двух рассказов Антона Уткина Соседняя страна и Брейгель-младший\рус{}bakalářská 2015 
Lichnovská FrantiškaРоль журналов в процессе обучения русскому языку \рус{}bakalářská 2015 
Liščáková VeronikaКомментированный перевод трех рассказов Михаила Веллера Крематорий, Легенда о стажере и Танец с саблями \рус{}bakalářská 2015 
Melčáková JanaМузыкальная терминология в чешском и русском сравнительном плане \рус{}bakalářská 2015 
Červenková NikolaТанцевальная терминология в чешском и русском сравнительном плане\рус{}bakalářská 2014 
Bittnerová DarjaКомментированный перевод рассказов Сергея Довлатова Встретились, поговорили и Третий поворот налево\рус{}bakalářská 2013 
Kanclířová KristýnaТанец живота как явление ориентальной культуры в России (попытка описания данного феномена и составления чешско-русского, русско-чешского глоссария)\рус{}bakalářská 2012 
Ryšánková DianaКомментированный перевод пьесы Александра Валентиновича Вампилова Утиная охота\рус{}bakalářská 2012 
Šmatelková VeronikaКомментированный перевод рассказов Вячеслава Пьецуха\рус{}bakalářská 2012 
Tesariková LesjaЖизнь-поэзия-смерть или Портрет Бориса Рыжего, поэта перестройки (попытка составления мозаики этой многосторонней личности)\рус{}bakalářská 2012 
Jüngerová ReginaФеномен, называемый Феня, или перевод русского воровского жаргона на чешский язык\рус{}bakalářská 2011 
Pechová Simona Проблема ложных друзей переводчика, или Межъязыковая омонимия в работе переводчика (чешско-русское компаративное исследование)\рус{}bakalářská 2011 
Plasgurová KateřinaТрансформация современного русского языка в текстах русских групп и бардов\рус{}bakalářská 2011 
Ryšková TerezaКомментированный перевод рассказов Евгения Гришковца\рус{}bakalářská 2011 
Baida ViktoriyaРусский молодежный сленг в\рус{} XXI \rus{veke (popytka opisatp1 dannyi0 fenomen i nai0ti perevodcheskie e1kvivalenty v cheshskom yazyke)\rus{}}bakalářská 2010 
Lupínková VeronikaКомментарий к переводу книги Саши Соколова Сhкола для дураков\рус{}bakalářská 2010 
Ulrikhova OxanaРазвитие песенного жанра с древнейших времен до настоящего времени\рус{}bakalářská 2010 
Hudáková MartinaКомментарий к переводу рассказов Эдуарда Лимонова\рус{}bakalářská 2009 
Korotkovová NaděždaКомментарий к переводу театральной пьесы Николая Коляды Амиго\рус{}bakalářská 2009 
Vanýsková ViktorieКомментарий к переводу рассказов Виктора Пелевина\рус{}bakalářská 2009 
Maksimová MayyaИстория чешско-русских культурных отношений (прошлое и настоящее) \рус{}bakalářská 2008 
Nováková MonikaЭкспрессивная лексика и способы ее перевода на чешский язык\рус{}bakalářská 2008 
Staňková Karin<Авторская песня как зеркало нашего времени>\рус{}bakalářská 2008 


Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub