OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

František Baumgartner

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 421, budova DM
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, základy metodologie a statistiky, psychometrie a psychodiagnostika, kognitivní psychologie, emoční inteligence
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1958
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Musil AlešProjekt podporovaného bydlení určeného romským rodinám ohroženým sociální exkluzí v optice jeho klientů a pracovníků sociální sféryrigorózní 2014 
Knapková TerezaVztah šesti faktorového modelu osobnosti HEXACO a rizikového chování v kyberprostoru u dospívajících.diplomová 2016 
Červená IvetaEmoční inteligence ve vztahu k pracovní spokojenosti u pomáhajících profesídiplomová 2015 
Hudzietzová LucieRole motivace při hledání zaměstnání u dlouhodobě nezaměstnaných do 30 letdiplomová 2015 
Mžyková KristýnaEmoční a sociální kompetence ve spojitosti s agresivním chováním ve školních třídáchdiplomová 2013 
Rajnochová HanaVývoj emočních a sociálních kompetencí v dětství a dospívánídiplomová 2013 
Břemková LenkaEmoční inteligence zdravotnických pracovníků ve vztahu k osobní pohodědiplomová 2012 
Filipcová MartinaVýběr partnera a preference vysokoškolských studentůdiplomová 2012 
Prášková LenkaEmoční inteligence ve vztahu k rizikovému chovánídiplomová 2012 
Kufová MariaStrategie zvládání ve vývojové perspektivě u klientek azylových domůdiplomová 2011 
Davidová HanaEmoční inteligence a její vliv na sportovní výkonbakalářská  
Hartmannová LucieRole médií ve formování sebepojetí mladých ženbakalářská  
Hekerová BarboraKomparace pohledu mladší a starší generace na partnerské vztahybakalářská 2017 
Kašpárková LucieProžívání osamělosti, smyslu života a míry subjektivní pohody u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Pinková KamilaEmoční inteligence ve vztahu k šestidimenzionálnímu modelu osobnostibakalářská 2017 
Rečková KateřinaEmoční inteligence a její souvislost s machiavelizmembakalářská 2017 
Wihodová KláraZátěžové situace v životě předškolních dětí z pohledu rodičůbakalářská 2017 
Barošová KláraVliv struktury osobnosti a temperamentu na akademický výkon jedincebakalářská 2016 
Bednárek AlešEmoční inteligence a rozpoznávání výrazů emocíbakalářská 2016 
Chylíková KristýnaZvládání zátěže s využitím situačního přístupubakalářská 2016 
Černá MichaelaEmoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligencibakalářská 2016 
Matulová BlankaRozdíly v zapamatování v závislosti na prezentaci podnětůbakalářská 2016 
Sztalmach MichalStruktura osobnosti a vnímaná smysluplnost života v mladší dospělostibakalářská 2016 
Volková MichaelaEfektivita zvládání zátěže studentů vysokých školbakalářská 2016 
Faastová DagmarHodnotová orientace a dobrovolnictvíbakalářská 2015 
Klapuchová ZuzanaPercepce hudby jako zdroje intenzivních emočních reakcíbakalářská 2015 
Kucserová MarkétaHodnotové preference u adolescentů a mladých dospělýchbakalářská 2015 
Malá NatálieStrategie regulace emocí ve vztahu k osobnostním rysům v období mladší dospělostibakalářská 2015 
Otáhalíková PavlaSociální opora a její role ve zvládání zátěže u adolescentůbakalářská 2015 
Procházková MichaelaLaické teorie emoční inteligencebakalářská 2015 
Synková BarboraNegativní jevy v interpersonálních vztazích mezi učiteli na základních a středních školáchbakalářská 2015 
Zemanová TerezaPorozumění emocím v interpersonálních situacíchbakalářská 2015 
Brachaczková LucieStrategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxibakalářská 2014 
Burdíková VendulaRegulace emocí v náročných situacích u záchranářů Hasičského záchranného sborubakalářská 2014 
Kozlová RadkaPozitivní a negativní emoční expresivita ve vztahu k osobnostním charakteristikámbakalářská 2014 
Machulová NelaVývoj emočních projevů v dětstvíbakalářská 2014 
Mirková PavlaZvládání zátěžových situací adolescenty s ohledem na sociální kontextbakalářská 2014 
Nevařilová ŠárkaPaměťový výkon v závislosti na typu úlohybakalářská 2014 
Poláková LuciaTýrání dítěte v rodině a percepce tohoto jevu žáky II. stupně ZŠ a SŠbakalářská 2014 
Savková DanielaManipulace v interpersonální komunikaci a její uplatňování vůči seniorůmbakalářská 2014 
Volková MichaelaVerbální a nonverbální komunikace v interpersonálních vztazíchbakalářská 2014 
Carbolová TerezaEmoční inteligence a motivace k dobrovolnictvíbakalářská 2013 
Golichová VeronikaProjevy psychotického onemocnění v interpersonálních vztazích nemocnýchbakalářská 2013 
Kubinová MarkétaRozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodiněbakalářská 2013 
Machová TerezaPercepce emocí na základě výrazů tvářebakalářská 2013 
Novotná PetraEmoční inteligence ve vztahu k osobnostním charakteristikámbakalářská 2013 
Oletzká JanaVýznam emoční inteligence v činnosti sociálních pracovníkůbakalářská 2013 
Sikorová EsterEmoční inteligence a prosociální chování studentů různých typů středních školbakalářská 2013 
Ševčíková MarieZměny vědomí po požití návykových látekbakalářská 2013 
Tobola KamilPercepce nemoci u chronicky nemocných dětíbakalářská 2013 
Adámková KatrinVliv emoční inteligence na vztahy v rodiněbakalářská 2012 
Antalová VeronikaEmoční inteligence a školní výkonbakalářská 2012 
Dalecká TerezaEmoční inteligence a týmová soudržnost v organizacíchbakalářská 2012 
Guzdková BarboraEfektivita strategií zvládání zátěžových situacíbakalářská 2012 
Kamenská TaťánaStrategie zvládání náročných situací ve vývojové perspektivěbakalářská 2012 
Kuchnová AnetaEmoční inteligence ve vztahu k agresivnímu chováníbakalářská 2012 
Kunová HanaMorální inteligence v kontextu osobnostibakalářská 2012 
Malantová AndreaEmoční inteligence v osobních vztazíchbakalářská 2012 
Nezgodová Nogolová AnetaVztahy emoční inteligence k jiným typům inteligencebakalářská 2012 
Tatíčková RomanaEmoční inteligence a osobní pohodabakalářská 2012 
Havrlantová EliškaRole emoční inteligence ve zvládání zátěžových situací v období adolescence.bakalářská 2011 
Kielarová Miroslavaemoční inteligence středně zdravotnických pracovníkůbakalářská 2011 
Rajnochová HanaEmoční inteligence studentů různých oborůbakalářská 2011 
Rybiařová BarboraOsobnostní zdroje odolnosti vůči zátěži u vybraných složek integrovaného záchranného systémubakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub