OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát

Děkanát Filozofické fakulty OU

Úsek děkana
Děkan
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan FF OU
email:
telefon: 553 46 1801
553 46 1974
Kancelář děkana
Mgr. Jana Bolková
asistentka děkana FF OU
email:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Mgr. Richard Psík, Ph.D.
proděkan pro studium FF OU
email:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Hana Greplová
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1811
Pavla Kociánová
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1809
Marie Šimáková
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1810
Ing. Petr Brzezny
informatik FF OU
email:
telefon: 553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Praxe
Ing. Radmila Musiolová
referentka praxí
email:
telefon: 553 46 1815
Úsek proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj
Proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
email:
telefon: 553 46 1804
553 46 1971
Oddělení pro vědu a výzkum
Ing. Yvetta Jurová
referentka pro vědu a výzkum FF OU
email:
telefon: 553 46 1804
Mgr. Tomáš Rucki
grafik, technický redaktor, interní administrátor RIV
email:
telefon: 553 46 1817
553 46 5017
Oddělení pro rozvoj
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
referentka pro rozvoj FF OU
email:
telefon: 553 46 1805
Univerzitní knihkupectví
Martina Homolová email:
telefon: 553 46 2095
553 46 2093
Úsek proděkana pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 1892
Oddělení pro zahraniční vztahy
Ing. Lada Gottwaldová
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1806
596 113 009 (fax)
Oddělení pro vnější vztahy
Nela Parmová, DiS.
referentka pro vnější vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1814
734 353 573
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Ing. Iveta Strungová
tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1803
Členové úseku
Ing. Dagmar Černeková
personalistka FF OU
email:
telefon: 553 46 1812
PaedDr. Jaroslav Kozelský
vedoucí správy budov a provozní ekonom FF OU
email:
telefon: 734 281 116
553 46 1703
Ing. Monika Kupczynová
referentka útvaru tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1816
Jolana Seidlerová
referentka ekonomického útvaru FF OU
email:
telefon: 553 46 1819
facebook
rss
social hub