OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum výzkumu odborného jazyka

Renáta Tomášková


„Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.“

Langston Hughes

Renáta Tomášková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
místnost, podlaží, budova: DM 306, budova DM
funkce:prorektorka pro mezinárodní vztahy
Zástupkyně ředitelky CVOJ
obor činnosti:textová lingvistika, translatologie, stylistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
n/a (Filozofická fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1900
553 46 1007
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1992–1997doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Anglický jazyk.
1986–1991magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelský studijní obor Anglický jazyk – český jazyk.

Praxe

1992–dosudodborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
1991–1992středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Gymnázium E. Thälmanna 669 v Ostravě – Porubě (dnes Wichterlovo)

Akademické funkce

1. 11. 2016 – dosudprorektorka pro mezinárodní vztahy OU
listopad 2015 – 31. 10. 2016místopředsedkyně akademického senátu FF OU
2010 – 2014vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
1997 – 1999
a 2003 – 2005
tajemnice Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU

Odborné zaměření

lingvistika textu, žánrová analýza a analýza diskursu
stylistika současného anglického jazyka
translatologie

Přednášené předměty

Textová lingvistika
Stylistika
Teorie překladu

Členství v redakčních a recenzních radách databázových časopisů

Ostrava Journal of English Philology, FF OU v Ostravě - zástupkyně šéfredaktora
Brno Studies in English, FF MU, Brno - členka recenzní rady
Discourse and Interaction, PdF MU, Brno - členka recenzní rady
Časopis pro moderní filologii, FF UK, Praha - členka recenzní rady
Topics in Linguistics, De Gruyter Open, FF UKF, Nitra - členka recenzní rady

Oponentní hodnocení doktorských disertačních prací na jiných univerzitách

Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Danicy Malekové, The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2010.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Renaty Jančaříkové, On Expressing the Participants' Status in Crime Reports in the British Press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jany Adámkové, The Multifaceted Nature of British Political Discourse. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2011.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Dity Trčkové, Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Kristíny Urbančíkové, Differences in the Political Discourse of Female and Male Politicians. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jolany Kaštovské, Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2012.
Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Petry Peldové, Evaluation in English News Discourse / Vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Ústav anglického jazyka s didaktikou, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.


Vybrané publikace

Tomášková, R. "And this is the view from outside my window": On text and image interplay in university website blogs. Topics in Linguistics. 2017, roč. 2017, č. 18, s. 81-93. ISSN 1337-7590.
Tomášková, R. Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Tomášková, R. University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.. In: Discourse Net Congress 2. Interdisciplinary Discourse Studies: Theory and Practice. Warwick: University of Warwick. 2017.
Tomášková, R. Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites. 2016.
Tomášková, R. University of Stockholm. 2016.
Tomášková, R. University of Helsinki. 2015.
Tomášková, R. University of Pécs. 2015.

Všechny publikace

Tomášková, R. "And this is the view from outside my window": On text and image interplay in university website blogs. Topics in Linguistics. 2017, roč. 2017, č. 18, s. 81-93. ISSN 1337-7590.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Tomášková, R. Experiencing British and American Universities through Student Blogs. In: International Week. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Tomášková, R. Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Tomášková, R. University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.. In: Discourse Net Congress 2. Interdisciplinary Discourse Studies: Theory and Practice. Warwick: University of Warwick. 2017.
Tomášková, R. ?And this is the view from outside my window?: on text and image interplay in university website blogs. In: 1st International Conference on Sociolinguistics, Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budapešť: Eötvös Loránd University. 2016.
Tomášková, R. Angličtina jako lingua franca versus angličtina rodilých mluvčích v odborných textech. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe 2016-09-13 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 240-249. ISBN 978-80-557-1165-2.
Tomášková, R. ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA VERSUS ANGLIČTINA RODILÝCH MLUVČÍCH V ODBORNÝCH TEXTECH. In: Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation. Banská Bystrica: Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2016.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášková, R. Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites. 2016.
Tomášková, R. The Gap between Proficient and "Sub-Proficient" Scientific English. In: International week 2016. Olomouc, Pedagogická fakulta UP: Ústav moderních jazyků, Pedagogická fakulta UP. 2016.
Tomášková, R. The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 198-225. ISBN 1-4438-8697-1.
Tomášková, R. University Affiliated Blogs as Tools for Unlocking Research and Revealing the Impact. In: English Discourse Studies in the Times of Change. 7th Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2016.
Tomášková, R. University of Stockholm. 2016.
Tomášková, R. A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites. Brno Studies in English. 2015, roč. 2015, č. 41, s. 77-100. ISSN 0524-6881.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášková, R. ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-Proficient? Scientific English. In: zvaná přednáška. Zlín: Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati. 2015.
Tomášková, R. ELF versus ENL: Exploring the Gap between Proficient and ?Sub-proficient? Scientific English in Czech Users. In: CHALLENGES VI: Rethinking Strategies in ELT. Ústí nad Labem: PdF UJEP. 2015.
Tomášková, R. The genre of university website presentations: Constructing a picture through voices. In: Fachkommunikation im Wandel/The Changing Landscape of Professional Discourse: Fachkommunikation im Wandell/The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 FF OU Ostrava. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 91-104. ISBN 978-80-7464-745-1.
Tomášková, R. The Polyphony of a Super-genre: Blogs as a Heteroglossic Element in University Websites. In: Creating, Shaping, Signifying 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: FF MU. 2015.
Tomášková, R. Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. In: Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. 1. vyd. Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 163-188. ISBN 978-1-4438-7792-3.
Tomášek, M. a Tomášková, R. Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace: setkání diskusního učitelského klubu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášková, R. University of Helsinki. 2015.
Tomášková, R. University of Pécs. 2015.
Vaňková, L., Zapletalová, G., Pišl, M. a Tomášková, R. Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Tomášková, R. Orchestrating a multimodal ensemble: On the layout of institutional websites): Communication across Genres and Discourses. In: 6th Brno Conference on Linguistics Studies in English (BCLSE 2014): Communication across Genres and Discourses. Brno: PdF MU. 2014.
Tomášková, R. University Experience in Words and Pictures: the Professional and Institutional Discourse Interface.. In: CADAAD, Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. Budapešť: Eötvös Loránd University. 2014.
Tomášková, R. University Website Presentations: Constructing a Picture through Voices. In: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: FF OU. 2014.
Tomášková, R. A Brief Walk through the Multimodal Landscape of University Web Presentations. In: From Theory to Practice: Fifth International Conference on Anglophone Studies. Zlín: FHS UTB. 2013.
Tomášková, R. Multimodality in Advertising University Education. In: Challenges V: Harmony and Diversity. UJEP Ústí nad Labem: UJEP. 2013.
Tomášková, R. "Writing the Prospective Student in the Text": On the Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Websites. In: Contexts, References and Style: 5th Nitra conference on Discourse Studies. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. 2013.
Tomášková, R. A Dialogue with Prospective Students? An Interplay of Monoglossic and Heteroglossic Elements in University Website Presentations. In: The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Tomášková, R. "A springboard from which to dive into an ocean of opportunities": on the lexico-grammatical features of the discourse of university offers. In: SILSE 2012, Silesian Studies in English. Opava: Slezská univerzita. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Tomášková, R. "Frequently Asked Questions": A Genre between Centre and Periphery. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 4, s. 117-132. ISSN 1803-8174.
Tomášková, R. Representation of natural catastrophes in newspaper discourse: portrayal of human-nature relationship. 2012.
Tomášková, R. Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women. In: Discourse Interpretation. Approaches and Applications. Newcastle upon Tyne, Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2012. s. 209-222. ISBN 978-1-4438-3632-6.
Tomášková, R. Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach. 2012.
Tomášková, R. Study with the best: building credentials in the genre of the Internet university presentations. In: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities they Offer for English Studies. Ljubljana: University of Ljubljana. 2012.
Tomášková, R. The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse [Konference]. KAA FF Ostravské univerzity, Česká republika. 2012.
Tomášková, R. The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 2012.
Tomášková, R. University of Jaén. 2012.
Tomášková, R. "We can help influence your future": On the textualization of shouldness and enablement in university website presentations. In: Grammar and Genre. Turku: Abo Academy. 2012.
Tomášková, R. "Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. In: "Writing the prospective student in the text":On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. první. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 154-173. ISBN 978-80-7464-179-4.
Tomášková, R. "You may be wondering what you need to do next": realizations of the institutional features of shouldness and enablement in university prospectuses. In: BCLSE, English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. Brno: Masarykova univerzita. 2012.
Tomášková, R. Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of the Internet University Presentations. In: Language, Discourse and Society: Collective and Individual Aspects of Social Dynamics - 42nd Poznań Linguistic Meeting. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011.
Tomášková, R. Advertising Education: Interpersonal Aspects in the Genre of University Websites. In: Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 44-73. spis OU 245/2011. ISBN 978-80-7368-643-7.
Rucki, T. a Tomášková, R. Den s překladem VI. Sborník z konference Den s překladem. 2011.
Tomášková, R. Frequently Asked Questions: On the Margin of Genres between Centre and Periphery. In: Margins and Peripheries. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu: Instytut Neofilologii. 2011.
Tomášková, R. In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse [Workshop]. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU, Česká republika. 2011.
Tomášková, R. Interpersonal aspects of FAQ as a specific web sub-genre. In: Research project workshop: In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse. Ostravská univerzita v Ostravě: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty OU. 2011.
Tomášková, R. On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis [Workshop]. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU, Česká republika. 2011.
Tomášková, R. On expressing the participants´ status in crime reports in the british press: Some Sociolinguistic Aspects of Noun Phrases in Reference to Victims and Killers. 2011.
Tomášková, R. Text Colonies or Hypertexts: On the Unified Discontinuity in Lifestyle Magazine Discourse. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 129-142. ISSN 1803-8174.
Tomášková, R. The multifaceted nature of british political discourse. 2011.
Tomášková, R. The Genre of Institutional Press Release. A Critical Discourse Analysis.. 2010.
Tomášková, R. Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. Karolinum, 2010. s. 367-371. ISBN 978-80-246-1756-5.
Tomášková, R. Unified discontinuity as a productive feature of contemporary mass media discourse. In: Diversification and its discontents: dynamics of the discipline. 9th Brno international conference of English, American and Canadian studies. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2010.
Tomášková, R. Between Writing and Orality: On Coherence and Cohesion in Women Lifestyle Magazines. In: Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. s. 138-151. ISBN 1-4438-1308-7.
Hopkinson, C., Sedlářová, L., Tomášková, R., Wilamová, S. a Zapletalová, G. Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 294 s. ISBN 978-80-7368-713-7.
Tomášková, R. Communication Strategies in Women´s and Men´s Magazines. In: Communication Strategies in Text and Talk. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 77-132. ISBN 978-80-7368-713-7.
Tomášková, R. Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 100-114. ISSN 1803-8174.
Tomášková, R. Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English. In: Studia Translatologica Bratislavensia. Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilikovský on the occasion of his 70th birthday. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 2009. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 2009. s. 138-146. ISBN 978-80-89137-56-5.
Tomášková, R., Wilamová, S. a Hopkinson, C. Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a adademickém diskurzu. 2008.
Svoboda, A., Wilamová, S. a Tomášková, R. Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Tomášková, R. Textové kolonie jako organizační princip a komunikační strategie v časopisech pro ženy a pro muže. In: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 68-76. ISBN 978-80-7368-592-8.
Tomášková, R. Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference ´Den s překladem´.. 2008.
Tomášková, R. Dobrodružné cesty úskalími překladu a tlumočení. TOP. 2007, roč. 18, č. 9, s. 26-26. ISSN 1210-4159.
Tomášková, R. Gender a text: k jazyku a stylu anglicky psaných časopisů pro ženy a pro muže. In: II. trienální konference katedry anglistiky a amerikanistiky FF UK v Bratislavě. Budmerice. 2007.
Tomášková, R. Translatologica Ostraviensia II: sborník z konference Den s překladem. 2007.
Tomášková, R. Exotizace a naturalizace v českém překladu 'Harryho Pottera'. In: Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2006. Filologická fakulta UMB, 2006. s. 293-304. ISBN 80-8083-342-7.
Tomášková, R. Meeting a Challenge: On the Translation of Sexing the Cherry. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 89-99. ISBN 80-7368-165-X.
Tomášková, R. Exploring readability in one Czech translation. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 81-95. ISBN 80-7368-045-9.
Tomášková, R. mezi námi ženami... Francine Proseová: Lovci a sběračky plodů. Host. 2005, roč. 21, č. 5, s. 58-58. ISSN 1211-9938.
Tomášková, R. On Language and Grafting in Jeanette Winterson's Fiction. In: Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: FF UK v Praze, 2005. FF UK v Praze, 2005. s. 261-269. ISBN 80-7308-108-3.
Tomášková, R. Překlad jako elixír života (nad převodem povídky S. Leacocka). In: Český překlad II (1945-2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. s. 125-131. ISBN 80-7308-101-6.
Tomášková, R. Metropolitan Leeds University. 2003.
Tomášková, R. Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Spisy FF OU v Ostravě. 131 s. ISBN 80-7042-530-X.
Tomášková, R. Koheze a koherence v dialogu. 1997.
Tomášková, R. Vražedný instinkt. 1994.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub