FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Pracovní stáž ve Finsku: ke spolupráci anglistů Centra s oddělením anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Helsinki

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Neocenitelným přínosem projektu je finanční podpora zahraničních výjezdů, ať už k aktivní účasti na zahraničních konferencích, či k pobytu na prestižních zahraničních pracovištích oboru. Navzdory stále dokonalejším komunikačním technologiím význam osobních setkání a osobních rozhovorů elektronická výměna informací nikdy plně nenahradí.

Vítanou pracovní i osobní zkušeností a mimořádnou příležitostí k odborné spolupráci byla také pracovní stáž v Oddělení anglistiky Ústavu moderních jazyků Filozofické fakulty Univerzity Helsinki, přesněji stáž ve výzkumném týmu prof. Anny Mauranen, mezinárodně uznávané expertky pro výzkum žánrů a angličtiny užívané jako lingua franca (ELF), aktuálně také prorektorky pro zahraniční vztahy. Pracovní stáže se zúčastnily dvě členky anglistické části Centra, Renáta TomáškováGabriela Zapletalová.

Stáž v Helsinkách

Vedle inspirativního seznámení s výzkumnou metodologií a výzkumným týmem ELF, obě členky projektu představily aktuální výsledky své vlastní vědecké práce a měly možnost je zkonzultovat v následné diskusi, informovaly rovněž o přípravách mezinárodní konference CVOJ, již prof. Mauranen navštíví jako první plenární přednášející a prodiskutovaly další možnou spolupráci s využitím nově chystaného korpusu SciELFA (Scientific English as a lingua franca), na jehož tvorbě se obě členky na jaře 2014 aktivně podílely. Jedná se o helsinský korpus vědeckých článků psaných anglicky nerodilými mluvčími, jehož českou část přidaly k subkorpusům francouzským, ruským, čínským, portugalským atd. ve spolupráci s badateli kateder fyzické geografie, sociální geografie a biologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jakmile bude korpus připraven k užívání, budou mít k jeho zdrojům členové CVOJ plný přístup zdarma.

Vlastník zprávy: Mgr. Renáta Tomášková, Dr. | Aktualizováno: 09. 09. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt