FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Další odborné kolokvium CVOJ (18.): K multimodální analýze webových žánrů

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Tématem srpnového kolokvia Centra se stal jeden z klíčových prvků výstavby multimodálních žánrů publikovaných na internetu - rozvržení webové stránky neboli layout. S referátem na dané téma vystoupila Renáta Tomášková, která se ve svém výzkumu snaží o mnohostrannou charakteristiku žánru webových stránek univerzit, založenou na analýze modů, které jsou zdrojem komunikačních prostředků webových žánrů (verbální modus, obrázky a fotografie, layout), a jejich vzájemné spolupráce a souhry. Layout byl představen jako zásadní prostředek výstavby daného žánru, jako kohezní činitel, jehož nepostradatelnou funkcí je vytvářet komplexnímu tvaru webové stránky pevnou oporu, zajistit formální propojení prvků funkčně paralelních a naopak odlišit prvky s odlišnou rolí tak, aby diskursní kolonie webové stránky tvořila koherentní celek. Výsledky výzkumu budou prezentovány na mezinárodní konferenci na MU v Brně 11. září 2014.

18. vědecké kolokvium (1/3)18. vědecké kolokvium (2/3)18. vědecké kolokvium (3/3)

Vlastník zprávy: Mgr. Renáta Tomášková, Dr. | Aktualizováno: 09. 09. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt