FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


15. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Setkávání členů projektového týmu pokračuje dalším odborným kolokviem, které se konalo 7. května 2014 a svůj výzkum na něm představil zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger. Pan profesor si připravil prezentaci k tématu „Fachsprachen – Kommunikationstechnologien – Globalisierung“, ve které shrnul své dlouholeté zkušenosti a představil různé přístupy k výzkumu odborného jazyka. Dále se zabýval jednotlivými oblastmi v rámci odborného diskurzu a poukázal na možné další dílčí problémy, který by bylo možné dále zkoumat, zvláště se zřetelem na využití současných komunikačních technologií. Mezi další témata, která pan profesor rozpracoval, patřilo i představení nejdůležitějších organizací a institucí zabývajících se výzkumem odborného jazyka nebo zprostředkování odkazů na vhodné zdroje odborné literatury. Na závěr své prezentace zmínil tento erudovaný odborník s mnohaletou praxí a rozsáhlou publikační činnosti v oblasti odborného jazyka i takové aspekty jako jsou globalizace, využití technických prostředků komunikace nebo kontext digitálních médií a kulturně specifické odborné komunikace. Prezentace je členům výzkumného týmu k dispozici v centrálním úložišti dat v moodle.

15. vědecké kolokvium (1/3)15. vědecké kolokvium (2/3)15. vědecké kolokvium (3/3)

Následně si vzala slovo garantka projektu prof. Lenka Vaňková a seznámila přítomné členy týmu s přípravami mezinárodní projektové konference. Všichni mají za úkol propagovat její konání v rámci svých zahraničních kontaktů a podílet se na přípravných a organizačních krocích. Všechny aktuální informace jsou v angličtině a němčině prezentovány na oficiální webové stránce.

V závěru kolokvia proběhla debata o publikačních a konferenčních aktivitách – cílem je představit výsledky vědecko-výzkumné závěry, které vznikly v rámci projektové práce, na vybraných konferencích v České republice a zahraničí. Členové týmu diskutovali o zastoupení na jednotlivých konferencích a upřesnili harmonogram svých konferenčních a publikačních výstupů.

Další vědecké kolokvium se uskuteční 28. května 2014 a svůj výzkum představí Dr. Eva Hrdinová.

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 01. 07. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt