FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


13. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Dalšího odborného kolokvia - v pořadí již třináctého - se dne 26.3.2014 zúčastnili členové vědecko-výzkumného týmu pod vedením garanta projektu prof. Lenky Vaňkové a také oba zahraniční experti projektu prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf.

Tentokrát se ke svým publikačním a badatelských aktivitám v rámci projektu vyjádřili souhrnně všichni členové týmu. Jednalo se o úpravě harmonogramu konferenčních aktivit, aby byl projekt a jeho výsledky vhodně prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích. Dílčí výsledky výzkumu budou postupně představeny na konferencích v Brně, Českých Budějovicích a samozřejmě také na mezinárodní konferenci v Ostravě, kterou bude Centrum pořádat v termínu 6.- 8.11.2014. Do plánu zahraničních konferencí byly zařazeny například Regensburg, Budapešť, Bánská Bystrica nebo Košice. Další konferenční aktivity jsou v jednání.

Členům projektového týmu byly představeny také webové stránky mezinárodní projektové konference. Debatovalo se o úpravě grafického vzhledu a také o náplni jednotlivých sekcí. Pro další období dostali členové týmu konkrétní úkoly - například překlady textů pro web do angličtiny a němčiny, zajištění ubytovacích kapacit, komunikace s pozvanými hosty, registrace přihlášek a abstraktů atd. - a budou se tak podílet na přípravách a organizaci této velké mezinárodní akce.

Rádi bychom také pozvali všechny zájemce na sérii odborných přednášek zahraničního odborníka prof. Wolfa Petera Kleina z univerzity Würzburg. První část přednášek s názvem „Zur Analyse von Fachsprachen: Grundlagen und Weiterführendes“ se uskuteční dne 1.4.2014 v místnosti E 204. Druhá část bude následovat dne 2.4.2014 v místnosti D 407 a bude se věnovat problematice „Latein > Deutsch > Englisch. Zur Erforschung epochaler Veränderungen in wissenschaftlichen Fachsprachen“. Všichni členové vědecko-výzkumného týmu a zájemci z řad studentů a veřejnosti jsou srdečně zváni.

13. vědecké kolokvium (1/3)13. vědecké kolokvium (2/3)13. vědecké kolokvium (3/3)

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 30. 05. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt