FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


3. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Centrum výzkumu odborného jazyka pokračuje ve své práci a v rámci projektu posílení svého rozvoje uspořádalo další odborné kolokvium. Tato setkání všech vědeckých pracovníků projektu umožňují diskutovat o badatelských problémech a čerpat ze zkušeností zahraničních odborníků. Ne jinak tomu bylo i 27.11.2012, kdy se členové katedry anglistiky a amerikanistiky spolu s kolegy z katedry germanistiky setkali při v pořadí již třetím kolokviu. Na své předchozí teze navázal zahraniční expert projektu, profesor Norbert Richard Wolf, a tentokrát se zabýval tématem „Fachlichkeit und/oder Professionalität“. Ve své úvodní přednášce hovořil o práci s různými typy korpusů a jejich charakteristikách. Cílem tohoto setkání bylo debatovat o vhodných korpusech pro projektovou práci. Profesor Wolf prokázal svou vysokou erudici a přehled v odborné literatuře a připravil metodický postup pro zkoumání odborných textů v anglicko-německo-české konfrontaci. Zároveň představil na konkrétních textech z oblasti německé jazykovědy, jaké roviny a znaky je možné ve zvolených korpusech zkoumat. V harmonogramu projektové práce ještě před koncem roku je v plánu workshop, který přiblíží pojetí práce s odborným textem v anglicky mluvícím prostředí.

3. vědecké kolokvium (N.R. Wolf) (1/3)3. vědecké kolokvium (N.R. Wolf) (2/3)3. vědecké kolokvium (N.R. Wolf) (3/3)

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 01. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt