FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Profesor H.G. Widdowson v Centru výzkumu odborného jazyka na FF OU

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Lingvisté KAA a KGE spolupracují v Centru výzkumu odborného jazyka již dva roky; v létě roku 2012 však s otevřením společného evropského projektu jejich spolupráce získala zcela nový impuls. Projekt mimo jiné umožňuje navázat pravidelné kontakty se zahraničními specialisty v oblasti, které se členové Centra věnují ve vlastní výzkumné práci. Jedním z konzultantů je prof. Widdowson z Velké Británie, emeritní profesor Londýnské univerzity a profesor Vídeňské univerzity, kde nyní působí. Dlouhodobě se věnuje výzkumu na poli stylistiky a analýzy textu a diskursu. Vzhledem k tomu, že řada členů našeho týmu se zabývá odbornou komunikací právě na úrovni textové a diskursní, jsou pro nás výzkumné výsledky a zkušenosti prof. Widdowsona velmi cenné. Jeho návštěva 7. až 9. 11. 2012 přinesla nejen dvě inspirativní přednášky k interpersonálním aspektům komunikace a žánrovým konvencím, ale také podnětné diskuse k výzkumu Centra a ke konkrétním výsledkům jeho členů. Prof. Widdowson rovněž přispěje kapitolou do připravované kolektivní monografie, jejíž vydání je plánováno na únor 2012. Budeme se těšit na další diskusní setkání v roce 2013.

Profesor H.G. Widdowson v Centru výzkumu odborného jazyka na FF OU (1/2)Profesor H.G. Widdowson v Centru výzkumu odborného jazyka na FF OU (2/2)

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 01. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt