FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Dne 3. 10. 2012 se uskutečnilo první vědecké kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Kolokvia se zúčastnili členové projektu z katedry anglistiky a germanistiky řídila ho prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., která se věnovala tématu „Význam a úkoly výzkumu odborného jazyka“. Prof. Vaňková představila metody, přístupy a výsledky svého bádání na poli lékařské odborné literatury, na kterém patří ke špičkovým odborníkům s bohatou a uznávanou publikační činností. Po úvodním představení teoretických východisek se již rozběhla živá diskuze se vzájemnou výměnou zkušeností z bádání v oblasti odborného diskurzu. Členové Centra výzkumu odborného jazyka (CVOJ) měli možnost porovnat různé přístupy k odbornému jazyku v anglickém, německém a českém prostředí. Po konstruktivní debatě došlo ke stanovení dílčích výzkumných cílů a byl aktualizován plán publikační činnosti jednotlivých členů CVOJ.

Setkání ostravských lingvistů zakončila pozvánka na druhé vědecké kolokvium, které se uskuteční 30. 10. 2012 v 10 hodin v pracovně katedry germanistiky (D 407). Můžeme se těšit na přednášku Univ.-prof. Dr. Dr. h.c. Norberta Richarda Wolfa s názvem „Fachlichkeit in Terminologien, Textsorten und Diskursen“.

1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková) (1/3)1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková) (2/3)1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková) (3/3)

Vlastník zprávy: Mgr. Milan Pišl, Ph.D. | Aktualizováno: 12. 11. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt