OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Tomáš Krejčík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny středověku, PVH
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1978
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1974FF UJEP Brno, rigorózní řízení (PhDr.)
1992FF UJEP Brno, CSc.
2000Karlova univerzita, Doc.
2013Univerzita Komenského, prof.

Praxe

1974 – 1977JME Brno - podnikový archivář
1977 – 1991Moravské zemské muzeum - odborný pracovník
1991 – 1993Historický ústav ČSAV Brno - odborný pracovník
1993 – dosudOU, FF, KHI - vysokoškolský pedagog
2008 – dosudOU, FF, CHSD - samostatný vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
  • GAČR 404/06/0635
   Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století
  • GAČR 404/08/0259
   Židovská šlechta v českých zemích (spoluřešitel)
  • GAČR: P 405/10/1397
   Regesta z doby Václava IV

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Numismatik
 • Genealogicko-heraldické informace
 • Nobilitas in historia nova
 • Národní komitét historiků
 • Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
 • Moravská genealogická a heraldická společnost (předseda)

Základní výzkumné zaměření:

 • Dějiny šlechty
 • Vývoj peněžně-ekonomických vztahů
 • Pomocné vědy historické


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Polášek AdamPrvní pozemková reforma v Československu a její dopad na společensko-hospodářské postavení bývalé šlechty (na příkladě vybraných rodů na Moravě)disertační 2015 
Hruboň PavelPapežské listiny pro moravské kláštery v období vrcholného středověku (Na příkladech vybraných moravských řeholních institucí od počátku pontifikátu Inocence III. do roku 1431.)disertační 2013 
Macháň RadimSoužití města a armády na přelomu 19. a 20. století (Sociální postavení důstojníků rakousko-uherské armády v olomoucké aglomeraci v letech 1886-1914)disertační 2010 
Žouželka ZbyněkČeské nobilitace Marie Terezie v letech 1740-1762 (na základě analýzy svazků Salbuchů číslo 174, 192, 204 a 209)disertační 2009 
Foltýnková MartinaSociální postavení úředníků na velkostatcích olomouckého arcibiskupství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. stoletídisertační 2006 
Hasalíková SylvieLéta 1918-1938 v obecních kronikách ve vybraných obcích na Přerovsku a Novojičínskudiplomová 2017 
Maloušková IvanaPozemková reforma v československém Slezsku v letech 1919-1938 na příkladu vybraných velkostatkůdiplomová 2016 
Šlechtová PetraVálečná léta 1939-1941 v korespondenci a deníku hrabat Antonína, Viléma a Ferdinanda Magnisů.diplomová 2013 
Knapiková JanaDeníky urozených dívek. Životní sny i zklamání mladých šlechtičen 19. a počátku 20. století.diplomová 2012 
Lunga VáclavMešní a dobročinné fundace z let 1724 - 1943 jako jeden z projevů zbožnosti farnosti Miloticediplomová 2012 
Šuláková KateřinaDeníky hraběnky Gabriely z Žerotína. Život šlechtičny v polovině 19. století. diplomová 2012 
Mojžíšek VáclavArtikule kroměřížských cechů jako vzor pro ostatní cechy měst olomouckého biskupstvídiplomová 2011 
Řeha TomášEdice rukopisu Beschreibung der Gegend und Garten um Teschendiplomová 2011 
Vogeltanzová VěraČlenky světské nadace šlechtičen Mariánská škola v Brně v letech 1792-1868diplomová 2011 
Dvořáková ZuzanaNově přijatí šlechtici na Moravě v letech 1773-1815diplomová 2010 
Polášek AdamNobilitace vydané Českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)diplomová 2010 
Čápová VeronikaOsudy moravské šlechty v 18. století (na příkladech několika vybraných rodů)diplomová 2009 
Mandát DavidPříspěvky k personálnímu stavu představitelů klášterního duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918diplomová 2009 
Ochodková LucieMoravský královský kvatern Majestátu léta 1700-1716diplomová 2009 
Jarmarová JanaDějiny farnosti Hranice v letech 1850-1918diplomová 2007 
Stošková LucieKnižní pozůstalost valašskomeziříčského děkana Davida J. H. Láníka a její význam pro historický fond piaristické knihovny v Příbořediplomová 2006 
Tomášová VeronikaVývoj místeckého děkanátu v letech 1848-1918diplomová 2006 
Hennhofer DennisVybrané šlechtické rody z Rakouského Slezska a jejich vzájemné genealogické vazby od 17. do 19. stoletíbakalářská 2016 
Hykel TomášRozbor Gruntovní knihy města Štramberka z let 1672-1824bakalářská 2016 
Švidrnochová IvaGenealogická analýza na příkladu vývodu zvolené osobybakalářská 2016 
Fialková BarboraOsudy rodu Dubských, Zdislavice v 19. stoletíbakalářská 2015 
Hoppová MartinaDějiny farnosti Březová v letech 1900-1945bakalářská 2015 
Mácha VítězslavHabsburské nobilitace v letech 1805-1807bakalářská 2015 
Řezáčová HelenaHistorie farnosti Jinošov v letech 1848-1948 v kontextu s náměšťským panstvímbakalářská 2015 
Davidová TerezaDějiny římskokatolické farnosti v Příboře v letech 1848-1946bakalářská 2014 
Hasalíková SylvieIvan Krška (1932-2009)bakalářská 2014 
Jindrová PetraŠlechtické rody držící Porubu ve 14.-19.stoletíbakalářská 2014 
Merta ZdeněkVojenská symbolika v Republice československé v letech 1918 - 1938bakalářská 2014 
Zapletal MartinHeraldické zhodnocení šlechtického erbovníku z 19. stoletíbakalářská 2014 
Liška MarekRod Barrata Dragonů v 19 stoletíbakalářská 2013 
Maloušková IvanaPrvní pozemková reforma na příkladu velkostatků Razumovských z Vikštejnabakalářská 2013 
Pezda JanKaždodennost poutníka na cestách v 2. pol. 19. stol. na příkladu chalupníka Josefa Střížebakalářská 2013 
Tomaštíková NikolFarní síť kostelů po vzniku Velkého Brna 1919 - 1939bakalářská 2013 
Gilíková KateřinaPovýšování do šlechtického stavu ve Velké Británii a ve Španělsku v 19.stoletíbakalářská 2012 
Slezáková MonikaDějiny farnosti Polešovice v letech 1750 - 1945bakalářská 2012 
Kaloč LukášNávštěvy císaře Františka Josefa I. na Moravě a jejich ohlas v dobovém tiskubakalářská 2011 
Šlechtová PetraRodinné vztahy hrabat Seilernů ve světle jejich korespondence v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2011 
Frélichová DanielaDějiny farnosti v Lipníku nad Bečvou v letech 1848-1914bakalářská 2010 
Kabrhelová AdélaSoupis heraldických památek v bývalém okrese Litomyšlbakalářská 2010 
Kulhavá ZdeňkaSoupis erbovních památek v bývalém okresu Nové Město nad Metujíbakalářská 2010 
Kyselá HanaZpráva o životě Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích v letech 1918 - 1938bakalářská 2010 
Lunga VáclavP. Vincenc Janalík, administrátor farnosti Milotice v letech 1827 - 1855bakalářská 2010 
Bartoníčková LenkaSoupis heraldických památek v bývalém okrese Hořice.bakalářská 2009 
Bartošíková MagdaGenealogický rozbor rodu Serényibakalářská 2009 
Bogačová AnetaTěšínská větev rodu Beessů z Chrostinybakalářská 2009 
Knapiková JanaDenní život na Vizovickém zámku v 19. a 20. stoletíbakalářská 2009 
Stonišová MarianaŽivot a působení Karla Emanuela z Žerotína. (Poslední člen rodu a moravský místodržící.)bakalářská 2009 
Šuláková KateřinaDeníky Jana Jáchyma z Žerotína, jako pramen pro život šlechtice na počátku 18. stoletíbakalářská 2009 
Míchalová JanaHistorie rodu Auerspergů na našem území v průběhu 18. a 19. stoletíbakalářská 2008 
Řezáčová HelenaMožnosti využití písemných pozůstalostí pro poznání života šlechty v 17.-18. století na Moravě.bakalářská 2008 
Čanecký PavelGENEALOGICKÝ ROZBOR ŠLECHTICKÉHO RODU SEDLNICKÝCH Z CHOLTICbakalářská 2007 
Čápová VeronikaNová šlechta na Moravě v letech 1766-1772bakalářská 2007 
Dvořáková ZuzanaMoravská šlechta 17.-19. století ve světle knih Majestátu Desk zemských moravskýchbakalářská 2007 
Hermanová MichaelaSoupis heraldických památek na architektuře v Kroměříži do pol. 20. století (The list of heraldic monuments on the buildings in Kroměříž to the half of the 20th century)bakalářská 2007 
Mandát DavidPříspěvky k personálnímu stavu představitelů katolického duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918bakalářská 2007 
Mojžíšek VáclavPísemné prameny k dějinám cechů na severní Moravě a ve Slezskubakalářská 2007 
Włochová MarkétaBiogramy vybraných nobilitovaných civilních osob z českých zemíbakalářská 2007 
Beloritová MarkétaDějiny farnosti Šenov do roku 1848bakalářská 2006 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub