OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Petr Popelka

Petr Popelka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 519, budova DM
funkce:vedoucí KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1965
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2004OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1997 - 2002OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2014 - dosudOU, FF, KHI - docent
2008 - dosudOU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborný asistent

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
  • GAČR P410/12/0487
   Proces industrializace a změny ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 409/08/P110
   Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen výboru)
 • Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
 • Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
 • Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)

Základní výzkumné zaměření

 • Geneze moderního dopravního systému ve středoevropském prostoru
 • Podnikání a podnikatelstvo éry průmyslové revoluce v habsburské monarchii
 • Historická geografie se zaměřením na krajinné změny 19. a 20. století


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Šebáková JanaOsudy sakrálních objektů na území "Velké Ostravy" v letech 1948 - 1968diplomová  
Asadova ShabnamVznik Ázerbájdžánské demokratické republiky 1918 - 1920diplomová 2016 
Pezda JanCestování a mobilita ve venkovském a maloměstském prostředí druhé poloviny 19. století ve světle vybraných ego-dokumentů.diplomová 2016 
Maňas MiroslavSocializace tradiční řemeslné výroby na příkladu papučářství na Valašskokloboucku (1948 - 1989)diplomová 2014 
Švábová KláraPodnikatelské a společenské aktivity rodiny Bartoňů z Dobenínadiplomová 2014 
Materna AlešZBROJNÍ VÝROBA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN V LETECH 1891-1938diplomová 2012 
Štarman OndřejÚspěchy a neúspěchy v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914diplomová 2012 
Kočí IvetaVývoj společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha, a.s. do jejího zestátnění v roce 1886diplomová 2009 
Malík DrahoslavČinnost správní komise v Ostravě v letech 1918 - 1924diplomová 2009 
Moravcová JanaStředoevropské cestování na přelomu 18. a 19. století (na základě dobových tištěných pramenů)diplomová 2008 
Závodná MichaelaRole městské dopravy při budování moderního industriálního velkoměsta (na příkladu Ostravy)diplomová 2008 
Patera Lukᚎelezorudná baňa Bindt v ére Banskej a hutnej spoločnosti (1906-1939)bakalářská  
Buroňová ZuzanaObecní kroniky jako pramen pro poznání environmentálních dějin průmyslového centra 20. stoletíbakalářská 2014 
Přendík PetrRukopisné silniční mapy v Moravském zemském archivu Brno jako pramen pro poznání vývoje silniční sítě 18. a první poloviny 19. stoletíbakalářská 2014 
Slavíková IvanaPočátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Maňas MiroslavŘemeslná výroba papučí ve Valašských Kloboukách v první polovině 20. stoletíbakalářská 2012 
Braná ZuzanaHistorie těžby a zpracování vápence ve Vitošově (okres Šumperk)bakalářská 2011 
Kuthanová LenkaŽivotní osudy Dr. Josefa Hartmannabakalářská 2011 
Zais JakubHistorie dědičné pošty ve Svitavách v kontextu vývoje poštovnictví v českých zemích v 18. a 19. stoletíbakalářská 2011 
Štarman OndřejRole zemské samosprávy v procesu budování lokální železniční sítě Moravy (do roku 1918).bakalářská 2009 
Řeha TomášEdice cestovního deníku Jana Nepomuka Mitrovskéhobakalářská 2008 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub