OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Miroslav Lacko

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Lacko, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Lacko, M. Bergbau und Staatsfinanzen der Habsburgermonarchie in der Zeit der Staatsreformen 1748-1749. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1. vyd. Wien: Böhlau Verlag Ges. m.b.H. & Co., 2017. s. 362-384. 125. Band, Teilband 2 (2017). ISBN 978-3-205-20405-3.
Lacko, M. Copper Production in the Habsburg Monarchy during the 18th Century - Quantification of the Production and Profitability. In: Fifth European Congress on World and Global History. Budapest: European Network in Universal and Global History. 2017.
Lacko, M. Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven der Forschung. In: Bergbau und Umwelt. Wattens: Berenkamp Buch- und Kunstverlag, 2017. s. 191-211. Internationaler Montanhistorischer Kongress 15. ISBN 978-3-85093-377-3.
Lacko, M. Salzmonopol und Staatsfinanzwesen der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. In: Bergbau auf Salz: 16. Internationaler Montanhistorischer Kongress. Hall in Tirol, Schwaz, Sterzing: Universität Innsbruck. 2017.
Lacko, M. Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy. In: Prednáška spojená s prezentáciou a krstom edície najstaršej mestskej knihy Smolníka. Spišská Nová Ves: Slovenské technické múzeum, Spišská Nová Ves. 2017.
Lacko, M. Baníctvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526-1918. In: Historia Scepusii 2. první. vyd. Bratislava; Kraków: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. s. 958-1005. Vol. 2. ISBN 978-80-223-4210-0.
Lacko, M. K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa. In: Vzpomínky na hornictví: hornické památky, historická důlní díla, zpřístupňování důlních děl pro veřejnost, hornické muzejnictví. 2. digitální celobarevné vydání (pouze v PDF). vyd. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2016. s. 78-92. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 226. ISBN 978-80-7037-268-5.
Lacko, M. Multz von Walda Juraj Ernest (1688-1748). In: Historia Scepusii 2. první. vyd. Bratislava; Kraków: Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. s. 381-383. Vol. 2. ISBN 978-80-223-4210-0.

Zobrazit všechny publikaceNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub