OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Jiří Brňovják

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 504, budova DM
funkce:pedagogický poradce pro KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1968
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2002 OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 - 2007 Archiv města Ostravy - odborný archivář

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)
  • GAČR, P405/11/1450
   Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
 • Granty neaktivní:
  • GAČR č. 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18.-19. století (spoluřešitel)
  • IGS OU č. 25/1061
   Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV. (2003)
  • FRVŠ 2004 č. 25800/1117/1181
   Nobilitační politika Karla VI. v zemích Koruny české 1712-1740

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny habsburské monarchie v raném novověku
  politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká šlechtická a komunální heraldika


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nobilitační politika Karla IV. v zemích Koruny české 1712-1740
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub