OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií > Ze života centra

Ze života centra

V Opavě proběhla konference o Petru Bezručovi

Členové Centra regionálních studií FF OU se aktivně podíleli na uspořádání literárněvědné konference „Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil“.

Pozoruhodné studentské práce s regionální tematikou

Seznam pozoruhodných studentských prací s regionální tematikou.

Profesorka Svatava Urbanová představila knihu Karla Vůjtka o Rudolfu Resnerovi

Ve středu 5. října 2016 se na zámku v Klimkovicích křtila ojedinělá monografie Karla Vůjtka, ostravského básníka, publicisty a překladatele, která nese název To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl.

Centrum regionálních studií slaví 20 let od svého vzniku

Při příležitosti dvacetiletého výročí od vzniku Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity, jehož transformací vzniklo nynější Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jsme připravili časovou linku představující významné události spjaté s činností Ústavu/Centra.

Prezentace Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Dne 1. dubna 2014 byla v Ostravském knihcentru představena veřejnosti Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy.

Proběhla mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku

Ve dnech 22.-23. října 2015 proběhla na zámečku v Petrovicích u Karviné, tedy příhodně takřka na samotné česko-polské hranici, konference s názvem „Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku“.

Publikace Valašsko - historie a kultura je na světě!

Monografie věnovaná Valašsku v nových perspektivách několika vědních disciplín vznikla na základě mezioborového setkání společenskovědních badatelů.

Sympózium Příroda vs. industriál je za námi, publikace se chystá

Třetí z cyklu prostorových sympózií pořádaných Centrem regionálních studií FF OU ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy se uskutečnilo 10.–11. září 2015 na půdě ostravského kulturního klubu a galerie Fiducia.

Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst.

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FF OU) vydal Kulturně-historickou encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (s vročením 2013) jako grantový projekt dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, na návrh Ostravské univerzity.

Knihovna Vojtěcha Martínka

Informace o provozu.
facebook
rss
social hub