OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum regionálních studií

Zdeněk Smolka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 508, budova D
funkce:
obor činnosti:dějiny české literatury 19. a 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1877
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/smolkaz/Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Smolka, Z. Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 67, s. 262-272. ISSN 0323-2581.
Smolka, Z. Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 31-42. ISSN 1312-5346.
Smolka, Z. Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945: Valašská literatura jako problém literární historie. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 277-284. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Smolka, Z. Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2012. s. 215-228. ISBN 978-80-7464-176-3.
Smolka, Z. Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana). In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 117-125. ISBN 978-83-926152-7-9.
Smolka, Z. Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Česká literatura. 2009, roč. 57, č. 2, s. 232-243. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym - Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. s. 447-455. ISBN 978-83-60730-15-7.
Smolka, Z. Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka. In: Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. Dalibor Malina, 2007. s. 74-79. ISBN 80-903010-9-6.
Smolka, Z. Tři problémy. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 780-784. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 159 s. ISBN 80-7042-608-X.

Všechny publikace

Dragonová, M., Malura, J. a Smolka, Z. Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil [Konference]. Opava: Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče - Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Smolka, Z. Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil (moderování konference). 2017.
Smolka, Z. Petr Bezruč plný záhad. In: Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil. Opava: Památník Petra Bezruče v Opavě - FF Ostravské univerzity. 2017.
Smolka, Z. Slova mají křídla. Petr Bezruč: 150. 2017.
Smolka, Z. a Malura, J. Slovo o literatuře. 2017.
Smolka, Z. University of Bucharest. 2017.
Smolka, Z. Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 67, s. 262-272. ISSN 0323-2581.
Smolka, Z. Historie polské literatury českého Těšínska. Česká literatura. 2016, roč. 64, s. 288-293. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Nová edice využívá možnosti počítačů. Česká literatura. 2016, č. 64, s. 747-754. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 31-42. ISSN 1312-5346.
Smolka, Z. Venkov a město, Beskydy a Ostrava. In: Básně a místa / Poems and Places International Conference Schedule. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Smolka, Z. Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 291-299. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Smolka, Z. University of Silesia in Katowice. 2015.
Smolka, Z. Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Smolka, Z. Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945: Valašská literatura jako problém literární historie. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 277-284. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Smolka, Z. a Malura, J. Úvod, který předkládá problémy. Česká literatura. 2014, roč. 62, s. 824-831. ISSN 0009-0468.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 1. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 572 s. ISBN 978-80-7464-386-6.
Ivánek, J. a Smolka, Z. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy: 2. svazek. 2. upravené a rozšířené vydání Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy z roku 2005. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 576 s. ISBN 978-80-7464-387-3.
Malura, J. a Smolka, Z. Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945). In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Smolka, Z. Opole University. 2013.
Smolka, Z. Osudy futurismu v české literatuře. Česká literatura. 2013, roč. 61, č. 61, s. 422-425. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2012. s. 215-228. ISBN 978-80-7464-176-3.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Smolka, Z. Prostor beskydské krajiny v básnických textech přelomu 19. a 20. století. In: Sympozium KRAJINA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Smolka, Z. Miroslav Červenka jako textolog. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 270-274. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Od Machara k Seifertovi: (O Zdeňku Pešatovi a poezii). Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 86-90. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Polské dějiny české literatury. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 929-935. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana). In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 117-125. ISBN 978-83-926152-7-9.
Smolka, Z. Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Česká literatura. 2009, roč. 57, č. 2, s. 232-243. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Nová kniha bezručovského badatele. Průhledy. Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava.. 2009, roč. 1, č. 2, s. 5-6.
Smolka, Z., Magdoň, L. a CHROBÁK, J. Ostravské příběhy. In: Bílá kniha. Ostrava: statutární město Ostrava, 2009. statutární město Ostrava, 2009. s. 48-62. ISBN 978-80-254-6362-8.
Smolka, Z. Texty, obrazy, stavby... (Nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana). In: Język i literatura czeska - refleksja ważnych wydarzeń historycznych. Reflexe významných historických událostí v českém jazyce a literatuře. Ratiboř (PL): Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2009.
Smolka, Z. Univerzita Ljubljana. 2009.
Smolka, Z. Bezpráve Petře, zapěj na Bezručovu notu. Nové břehy. 2008, roč. 1, č. 3, s. 9-11. ISSN 1803-5434.
Smolka, Z. Co mají společného Večery na slamníku a Želary. Nové břehy. 2008, roč. 1, č. 1, s. 34-34. ISSN 1803-5434.
Smolka, Z. Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym - Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2008. s. 447-455. ISBN 978-83-60730-15-7.
Smolka, Z. Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní. Host. 2008, roč. 24, č. 3, s. 38-44. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Filozofující "nadinterpretace" Weinerovy povídky Rovnováha. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2007.
Malura, J. a Smolka, Z. Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.. Slavia. 2007, roč. 76, s. 223-227. ISSN 0037-6736.
Smolka, Z. Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka. In: Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. Dalibor Malina, 2007. s. 74-79. ISBN 80-903010-9-6.
Smolka, Z. Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce. 2007.
Smolka, Z. Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého. In: Język i literatura czeska w interakcji ? Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 347-354. ISBN 83-920312-7-X.
Smolka, Z. Čin záslužný, leč nedokonalý. Česká literatura. 2006, roč. 54, s. 119-124. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Pokusy o Učně. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 102-111. ISBN 80-7198-274-X.
Smolka, Z. Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Smolka, Z. Fakta a interpretace. Česká literatura. 2005, č. 7, s. 445-449. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z., Mainx, O., Malura, J., Tomášek, M. a Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Smolka, Z. Noch einmal. Česká literatura. 2005, roč. 53, s. 881-886. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Jak udělat z básníka zloděje cizích veršů. 2004, roč. 15, č. 3, s. 18-19. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Literární věda osudem i volbou. K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota. Spis FF OU 213/2004, č. 5. 2004.
Smolka, Z. Novákovo pojetí básníka Otakara Theera. In: Arne Novák, literární historik a kritik. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 59-63. ISBN 80-210-3483-1.
Smolka, Z. Petr Bezruč bez záruky bez záruky. (Jaromír Šlosar: Petr Bezruč bez záruky.) . Protimluv. 2004, roč. 3, s. 26-26.
Smolka, Z. Svazek březinovských studií. (Petr Holman: Březiniana.) . Host. 2004, roč. 20, č. 5, s. 80-81. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Záměna žánrů. 2004, roč. 15, s. 8-8. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Chycený Drozd vaškologický. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 789-791. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Opevňující bezmoc bydlení. 2003, roč. 14, s. 2-2. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Otázka Petra Hrušky pro Zdeňka Smolku. Host. 2003, roč. 19, s. 21-21. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Tři problémy. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 780-784. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z. Umění a dokumenty. Tvar. 2003, roč. 14, s. 6-6. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 159 s. ISBN 80-7042-608-X.
Soukal, J. a Smolka, Z. Literatura pro II. ročník gymnázií. 2002.
Smolka, Z. Schůzka s literaturou. Kdo jsi, Bezruči Petře [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 - Vltava. 2002.
Smolka, Z. Zpráva o uskutečněném snu. Host. 2002, roč. 18, s. XVIII-XIX. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Inu, antalogie-(Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku). TVAR. 2001, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Soukal, J. a Smolka, Z. Literatura pro 2. ročník středních odborných škol. 2001.
Smolka, Z. Monografie (téměř) neznámé básnířky (D. Šajtar:Básnířka Tereza Dubrovská). 2001, roč. 17, s. 11-12. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty). TVAR. 2001, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Básníci v zajetí Petra Bezruče (do začátku 2. sv. války). In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 121-139. ISBN 80-7042-553-9.
Smolka, Z. Halas-existencialismus-Orten. In: FFOU: Literární věda osudem a volbou . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 53-60.
Smolka, Z. Jak je vydávat? (K.V. Rais: Skleník). TVAR. 2000, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 2000.
Smolka, Z. Kratochvilná historie o počátku moderní doby (V. Vokolek: Cesta do pekel). TVAR. 2000, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody.. 2000.
Smolka, Z. O takové milé obludě (M. Ajvaz: Návrat starého varana). TVAR. 2000, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Příspěvek k lepšímu poznání díla Zikmunda Wintera (Zikmund Winter mezi historií a uměním). TVAR. 2000, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923. 1999.
Smolka, Z. Čilá Mladá fronta(J. Orten: Prózy II). TVAR. 1999, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Materiály k literatuře z přelomu století (L. Kuchař: Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. stol.). TVAR. 1999, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Tvořící ničící pohlaví. Proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve . Edice TVARy, příloha obtýdeníku TVAR, řada A, svazek 5. 1999, s. 1-32. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Ze slezské nepaměti. TVAR. 1999, roč. 10, s. 18-19. ISSN 0862-657 X.
Smolka, Z. Nová učební pomůcka pro naše malé čtenáře. Rak. 1998, roč. 2, s. 47-48. ISSN 1335-1702.
Smolka, Z. Prózy Jiřího Ortena. Host. 1998, roč. 14, s. 76-77. ISSN 1211-9938.
Smolka, Z. Šedesát let od smrti Otokara Fischera. Tvar. 1998, roč. 9, s. 18-19. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Užitečné kapitoly z české literatury (Jiří Svoboda: Z obzoru tvorby). Moravskoslezské noviny Svoboda. 1998, s. 10-10. ISSN nemá.
Smolka, Z. Neodekadence?. TVAR. 1997, s. 10-10. ISSN 0862-657X.
Smolka, Z. Region a jeho reflexe v literatuře. 1997.
Smolka, Z. Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. 1997.
Smolka, Z. Subjekty v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic. TVAR. 1997, s. 6-6. ISSN 0862-657X.
Urbanová, S. a Smolka, Z. Česká dekadence. 1996.
Smolka, Z. Jiří Orten. 1995.


AutorNázev práceTypRok
Pagáčová VeronikaProzaik Viktor Dykdiplomová 2017 
Šlofarová KarolínaKrátké prózy Jiřího Karáska ze Lvovicdiplomová 2016 
Jamnická LenkaÚvahy Arne Nováka o ženském psaní a statusu spisovatelkydiplomová 2015 
Janottová NelaEgon Hostovský a jeho dílodiplomová 2015 
Wihodová MarkétaObraz regionu v díle Bohumíra Četynydiplomová 2015 
Urbanová PetraSrovnání historických epických skladeb Svatopluka Čecha a Jaroslava Vrchlickéhodiplomová 2014 
Foldynová TerezieMěsta Daniely Hodrové a Jiřího Kratochviladiplomová 2013 
Michálková EmílieNarativní postupy v povídkové a románové tvorbě Karla Čapkadiplomová 2013 
Staněk OldřichInterakce literatury, filmu a počítačových herdiplomová 2013 
Szkanderová MarkétaLadislav Klíma a kýčdiplomová 2013 
Pertlíčková JanaPozdní dekadent Arthur Breiskydiplomová 2012 
Wolasová LucieRomány M. Viewegha a jejich čtenářská recepcediplomová 2012 
Šodková IrenaTvůrčí profil Evy Tvrdédiplomová 2011 
Blažek MilanTéma fotbalu v české literatuře a jeho proměnydiplomová 2010 
Fleischmannová MonikaKritik Jiří Karásek ze Lvovicdiplomová 2010 
Medveďová ZuzanaSrovnání díla Karla Sabiny a Josefa Václava Fričediplomová 2010 
Wzatková LucieDramatická tvorba Jiřího Karáska ze Lvovicdiplomová 2010 
Bijoková LenkaKörnerovy variace prohraných bitevdiplomová 2009 
Klézlová MartinaTvorba Josefa Chaloupky vzhledem k programu Literární skupinydiplomová 2009 
Kocourková JanaNaratologická analýza díla Jana Kobzánědiplomová 2009 
Vaculík TomášPísňové texty Roberta Křesťanadiplomová 2009 
Schwarzer MichalNeznámý básník Emil Háchadiplomová 2008 
Šrubařová JanaKritické postoje Arnošta Procházky v proměnách časudiplomová 2008 
Štefková DagmarPetr Křička v kontextu dobydiplomová 2008 
Mikulincová AndreaSrovnání detektivních próz Josefa Škvoreckého a Václava Erbenadiplomová 2007 
Šustková JanaRealismus a dekadentní erotika: K prozaickým pokusům Otakara Theeradiplomová 2007 
Tomicová MichaelaOsudové křižovatky mužů a žen v románech Fráni Šrámkadiplomová 2007 
Obrová JitkaDramatické dílo Otakara Fischeradiplomová 2006 
Vysloužilová ZuzanaAutorky kolem Moderní revuediplomová 2005 
Hromočuková JanaSrovnání románů Karla Čapka "Továrna na absolutno" a "Velkovýroba ctnosti" Jiřího Haussmannabakalářská  
Mudrová MonikaKritika tvorby Jiřího Wolkerabakalářská  
Tomaszková VeronikaDílo Bohumila Hrabala a jeho filmové zpracováníbakalářská  
Twyrdá TerezaLadislav Fuks, Arnošt Lustig a jejich prózy (Pan Theodor Mundstock, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou)bakalářská  
Vilkusová MarieMarie Majerová a analýza románu Sirénabakalářská  
Havlíková MonikaRůžena Jesenská - Román dítětebakalářská 2017 
Lachová AnetaRozbor díla Ondra Foltýn od J. F. Karasebakalářská 2017 
Brožová NikolaModlitba pro Kateřinu Horovitzovou - analýza knihy a filmubakalářská 2016 
Goláňová PatricieReflexe Erbenovy Kyticebakalářská 2016 
Holušová MarkétaSrovnání cestopisů Vítězslava Hálka a Jana Nerudybakalářská 2016 
Kotásková MarkétaVývoj poetiky Františka Halase - od první básně k první vydané sbírcebakalářská 2016 
Šindelová MarkétaVojtěch Martínek a jeho trilogie Kamenný řád - dobový obraz života v regionubakalářská 2016 
Blahutová BarboraVesnický román Karolíny Světlébakalářská 2015 
Hýblová MichaelaPostavy žen v románech Jarmily Glazarovébakalářská 2015 
Kalíková AdélaŽidovská tematika v díle Golet v údolí Ivana Olbrachta (analýza díla)bakalářská 2015 
Kaniová MartinaJakub Arbes na vesnici (rozbor románu Anděl míru)bakalářská 2015 
Kotíková HanaJosef Čapek - Psáno do mrakůbakalářská 2015 
Lichá KateřinaPetr Bezruč: Studie z Café Lustigbakalářská 2015 
Pagáčová VeronikaLadislav Quise: Hloupý Honzabakalářská 2015 
Sedlaříková DominikaRomán Sofie Podlipské "Nalžovský"bakalářská 2015 
Kukuladyová JanaFrantina Karoliny Světlébakalářská 2014 
Palová ŠárkaRané povídky Vladislava Vančury (Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký)bakalářská 2014 
Šlofarová KarolínaZastřený obraz Jiřího Karáska ze Lvovicbakalářská 2014 
Koláříková IvetaOsobnost a tvorba Amálie Kutinovébakalářská 2013 
Eliášová MonikaNezdařilovi Horní chlapci, struktura a recepcebakalářská 2012 
Moravcová MichaelaArbesova romanetabakalářská 2012 
Urbanová PetraJosef Hora a jeho básník Anelibakalářská 2012 
Vobejdová NikolaTeréza Nováková - srovnání románů Jan Jílek a Drašarbakalářská 2012 
Glettniková MarkétaBílá nemoc - drama a filmbakalářská 2011 
Horáková PetraCyklus rozkoše a smrti Miloše Martenabakalářská 2011 
Konečná LucieOpomíjené povídky Gabriely Preissové - Slovácké obrázkybakalářská 2011 
Máchová MichaelaMojmír Trávníček - region jako centrumbakalářská 2011 
Neuwirtová DarinaMilenky Růženy Svobodovébakalářská 2011 
Pytlíková MarcelaKarel a Josef Čapkovi - bratři v životě a v dílebakalářská 2011 
Remeta MarekJakub Arbes - Obraz kapitalismu v románu Moderní upířibakalářská 2011 
Holečková JanaPojetí Velkého pátku u Josefa Holečka a jeho předchůdcůbakalářská 2010 
Kaděrová MarkétaAnalýza vyprávěcích postupů v raných prózách R. Weinerabakalářská 2010 
Wolasová LucieVieweghova 'báječná léta'bakalářská 2010 
Brázdilová HanaSpalovač mrtvol a jeho filmové zpracováníbakalářská 2009 
Jančálková RomanaValašské pohádky a pověsti - Beneš Metod Kulda a jeho následovnícibakalářská 2009 
Urbaníková TáňaAnalýza románu Petry Hůlové Paměť mojí babičcebakalářská 2009 
Šibravová LucieAdolf Heyduk, cyklus Ptačí motivy I - IVbakalářská 2008 
Bijoková LenkaPost bellum 1866 - tři novely o válce v násbakalářská 2007 
Hellebrandová MartinaSpolečné rysy v tvorbě anarchistických buřičůbakalářská 2006 
Jeklová VendulaMarkéta Lazarová - román a filmbakalářská 2006 
Mladějovská AnetaNáboženské motivy v ranné tvorbě Bohuslava Reynkabakalářská 2006 
Štefková DagmarVitalismus a válka, počátky tvorby Petra Křičky (1916-24)bakalářská 2006 
Rašťáková TerezaKarel Kmínek a jeho místo v české literatuřebakalářská 2005 
Šafrancová DanaMravokárné románky Jakuba Arbesebakalářská 2005 


Kulturněhistorické bádání v prostoru regionu
Hlavní řešitelMgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
Období4/2012 - 9/2013
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub