FAQ

Centrum regionálních studií
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času

Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času, jež se uskutečnila v Červeném kostele v Hlučíně 28. 11. 2014, představila literární a kulturní dění na Hlučínsku od barokní doby až po současnost. Akci pořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity (Ústav pro regionální studia a Katedra germanistiky) ve spolupráci s Muzeem Hlučínska a Sdružením obcí Hlučínska. Mezi účastníky byli nejen zkušení badatelé, ale k prezentaci svých výzkumných výsledků dostala prostor i nejmladší generace, tj. univerzitní posluchači různých stupňů studia. Konference nebyla koncipována jako úzce akademické sympozium, ale byla setkáním otevřeným širší kulturní veřejnosti. Ta nejen ž přišla v hojném počtu, ale aktivně se také zapojovala do diskusí.

Většina referátů se týkala minulosti Hlučínska a reflektovala nejednoduché soužití různorodých jazykových a kulturních komunit a prolínání vlivů blízkého okolí i vzdálenějších center. Prostřednictvím analýz sčítání lidu a školské situace na Hlučínsku za první republiky ukázal ve vstupním referátu historik Pavel Kladiwa konkrétní podoby česko-německého soupeření. Další aspekty tohoto konkurenčního boje odhalovaly i dva referáty věnované architektuře, přičemž Jiří Jung sledoval na ploše 19. století proměny architektury na území celého Ratibořska, kam Hlučínsko dlouhou dobu integrálně patřilo, a poukázal na výrazné, umělecky kvalitní podněty z pruského centra (Berlín). Adam Hubáček pak viděl v meziválečné architektuře na Hlučínsku především vlivy pražského centra a ideových koncepcí československého státu. Souhrnnější charakter měl také příspěvek Ireny Šebestové s několika příklady interkulturního charakteru literárního a folklorního dění na Hlučínsku.

Další referáty se týkaly konkrétních literárních a uměleckých osobností. Připomenuta byla vyhraněně katolická, jazykově česká tradice Hlučínska v době barokní, kterou reprezentuje kazatel a básník Bohumír Hynek Bilovský (příspěvek Martiny Dragonové). Pozornosti se dočkala i tvorba rodáka z Darkoviček, proslulého klasicistního sochaře Johanna Baltazary Jandy (referát Adama Bernata). Hlavní zájem byl ovšem soustředěn na spisovatele 20. století, včetně těch současných, kteří zobrazují jedinečnou identitu obyvatel Hlučínska a reflektují téma domova či hledání rodových kořenů. K takovým patří Eva Tvrdá, o níž z mnoha úhlů uvažovala Svatava Urbanová, či Petr Čichoň, jehož Slezský román analyzovala dvojice Petr Hrtánek a Stanislav Drastík. Významnou součástí konference byly referáty o německé kultuře a německy píšících autorech regionu, hned dva z nich se týkaly díla kontroverzního bolatického rodáka Augusta Scholtise (Hana Šústková, Nicole Blokešová). Pozornost byla zaměřena i na německý spolkový život a na specifika každodenní kultury regionu (Michaela Šrámková). Akci moderoval zástupce Ústavu pro regionální studia Jan Malura.

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (1/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (2/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (3/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (4/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (5/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (6/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (7/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (8/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (9/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (10/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (11/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (12/13)Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času (13/13)

Vlastník zprávy: Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. | Aktualizováno: 02. 01. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt