FAQ

Centrum regionálních studií
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Mezinárodní konference Literát nad hranicemi provincie v polské Częstochowe

Ve dnech 15. - 16. září 2014 se v Hucisku u Częstochowe uskutečnila mezinárodní literárněvědná konference, jejímiž pořadateli byli Akademie im. Jana Długosza w Częstochowie a Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Tématem konference s názvem Pisarz na prowincji / Literát nad hranicemi provincie se stala tvorba spisovatelů, kteří působili či působí mimo centrum kulturního života, přesto zásadně ovlivňují literární dějiny a stávají se součástí národního či středoevropského kánonu, autorů, kteří se identifikovali s místem „své periferie“, vytvářeli mýtus dané lokality a budovali pomocí literárních textů paměť místa (města, území, krajiny). Zajímala nás otázka místní identity v literárních textech, existencionálního a symbolického chápání místa, stejně jako téma domova, vzpomínky na domov. Některé příspěvky byly zaměřeny na „druhý život“ spisovatelských osobností. Konference měla přednostně česko-polské zaměření, s přesahy k širšímu středoevropskému prostoru. Součástí byla exkurze na poutní místo Jasna Góra u Czenstochowe.

FF OU na konferenci reprezentovali Jan Malura, Martin Tomášek, Zdeněk Smolka, Aleš Zářický, Jaroslav David Jana Davidová Glogarová, Iva Málková a Svatava Urbanová. Z dalších vystupujících lze jmenovat badatele jako Matteo Colombi (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig), Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) či Agnieszka Czajkowska (oba Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie).

Akce navázala na předchozí česko-polské akce Vzdělanec na provincii a Historik na provincii a jejím výstupem bude kolektivní monografie, která naváže na právě vydávanou knihu Vzdělanec na provincii.

Vlastník zprávy: Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. | Aktualizováno: 30. 10. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt