Připravuje se konference: Valašsko – Historie a kultura II. Obživa

Ve dnech 23.–25. května 2018 se v prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční již druhé konferenční setkání zaměřené na historii a kulturu regionu Valašska. Naváže na první ročník, který se odehrál v roce 2013 a jehož výstupem se stala publikace Valašsko – historie a kultura, vydaná následujícího roku. Ročník označený římskou dvojkou se bude zabývat tématem obživy. Zahrne tedy oblast práce (ať ji tradiční způsoby existenčního zajištění, či novodobý průmysl v dané oblasti), její uměleckou reflexi, společenské zvyky a rituály s ní spjaté a samozřejmě i specifika valašského stravování. Akci pořádá Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.