12. - 13. ledna otevíráme dveře středoškolákům

Jednotlivé katedry připravují akce pro maturanty

Filozofická fakulta i letos otevře dveře středoškolákům i jejich rodičům, aby budoucím maturantům usnadnila rozhodování při výběru studia na vysoké škole a seznámila je s vysokoškolským prostředím.

Neváhej a přijď se podívat na naši fakultu

Dny otevřených dveří, které Ostravská univerzita pořádá pravidelně, budou na Filozofické fakultě ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Využijte příležitosti navštívit budovy Filozofické fakulty, seznámit se s prostředím, pedagogy a akademickými pracovníky. Právě v těchto dnech je jedinečná příležitost zeptat se na všechny podrobnosti, které se týkají studia nebo přijímacího řízení. Zvláště, nejste-li ještě rozhodnuti, kam byste se měli po maturitě hlásit. Naši akademici vám dokáží poradit, utříbit vaše preference a nebo nadchnout pro obor, kterého se třeba obáváte, přestože vás láká.

Jazyky, jazyky, jazyky

A právě těch je na Filozofické fakultě široká nabídka. Zvláště, jste-li z našeho kraje, je zbytečné utrácet peníze za dojíždění do Brna, Olomouce nebo Prahy. Nabízíme výuku němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny, polštiny, ruštiny a řadu dalších jazyků v rámci volitelných předmětů. Naši studenti v celostátní konkurenci pravidelně vyhrávají v předkladatelských soutěžích a úspěšně se uplatňují na trhu práce. Vedle jazyků však nabízíme řadu atraktivních oborů jako je psychologie, historie, český jazyk, česká literatura a literární věda, dějiny umění, sociologie, filozofie, latinský jazyk a kulturu…to vše v mnoha kombinacích, dohromady tak lze v bakalářském stupni studia studovat až na 7 desítek oborů.

A co máme navíc?

Oproti jiným vysokým školám nabízíme tak zvané moduly, které dále zvyšují kompetence našich studentů a připravují je na praxi a vstup na trh práce. Pro naše studenty jsou bezplatné. Navíc, splní-li studenti určité podmínky během studia, mohou si zažádat o prospěchové stipendium v řádu tisíců. Přijďte a dozvíte se mnohem, mnohem víc.

Katedra sociologie zve studenty a jejich vyučující na Sociologické dny, které se budou konat 23. – 24. ledna 2018, a to od 9 do 12 hodin na Třídě Čs. legií 9budově Filozofické fakulty. Součástí sociologických dnů je série přednášek na nejrůznější aktuální témata, jako je například problematika migrace ve 21. století, problematika generačního soužití, středoškoláci si mohou vyzkoušet, jak jsou připraveni na trh práce, s našimi sociology se podíváme na nejrůznější subkultury, na původ nacionalismus v době modernity a mnoho dalších témat, která jsou zajímavá jak pro středoškoláky, tak pro jejich pedagogy. Zájemce čeká celkem 8 přednášek a přesný program i s anotacemi přednášek naleznete zde. Počet míst je však omezen, proto upozorňujeme na nutnost registrace v případě zájmu o jakoukoli z vybraných přednášek. Pište na adresu: , a to do 15. prosince.

Katedra romanistiky si připravila program pro středoškoláky ještě před koncem roku a ve druhém prosincovém týdnu zve všechny zájemce o španělštinu a další románské jazyky přímo do výuky. Podrobný program Týdne otevřených dveří španělštinářů katedry romanistiky naleznete zde. Každý se tak může podívat, jak probíhají jednotlivé přednášky, jaké předměty se vyučují a hlavně se studenti mohou seznámit se svými budoucími pedagogy.