Promoce 29. a 30. června 2017

Slavnostní promoce absolventů Filozofické fakulty Ostravské univerzity proběhne podle níže uvedeného harmonogramu ve čtvrtek 29. června 2017 a v pátek 30. června 2017 v Domě kultury města Ostravy (ul. 28. října 124/2556, Moravská Ostrava, naproti Krajskému úřadu).

Harmonogram promocí
termín pro podání přihlášek (pouze elektronicky) do 11. června 2017
promoce absolventů magisterského studia29. června 2017
promoce absolventů bakalářského studia30. června 2017
zveřejnění hodiny konání pro jednotlivé studijní oboryna www stránkách 16. června 2017

Úhrada za promoci činí 500,--Kč. Údaje k platbě (včetně variabilního a specifického symbolu, které je nezbytné použít) získáte při podání e-přihlášky.

Dovolujeme si požádat absolventy, aby byli dochvilní a dostavili se v oděvu odpovídajícím slavnostnímu aktu promoce. Připomínáme, že kapacita sálu je dostatečná, tudíž není omezen počet rodinných příslušníků a hostů na jednoho absolventa.