Rumunština

V kurzech se studenti seznámí se základy rumunského jazyka v jeho psané i mluvené formě. Získají slovní zásobu a frazeologické struktury potřebné pro komunikaci v každodenních situacích, osvojí si také gramatické jevy rumunského jazyka umožňující běžnou komunikaci. Studenti postupně rozvíjejí mluvený i písemný projev, konverzaci na základní témata, poslech s porozuměním a práci s texty (od učebnicových nahrávek/ textů po autentické materiály). Důraz je kladen zejména na to, aby studenti aktivně zvládli komunikativní složku jazyka s ohledem na její praktické uplatnění. Rumunsko je dynamicky se  rozvíjející multikulturní společností a studium jeho jazyka je vstupní branou k poznání jeho přírodních krás, historických památek, kultury i problémů žhavé současnosti. Studenti se dále seznámí s kulturou, historií a hlavně současností rumunské a moldavské republiky. Pro tento kurz byl vypracován studijní text s názvem „Praktický kurz rumunského jazyka“ (B. David, Ostrava, 2008).

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRO/RUM1XRumunština 1 (A1)42zápočetzimní
KRO/RUM2XRumunština 2 (A1/A2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRO/RUM2X - test ikona pdf KRO/RUM2X - řešení ikona pdf