Francouzština

V prvních dvou kurzech se studenti seznámí se základy francouzského jazyka, které jsou nezbytné pro komunikaci v běžných situacích každodenního života. Získané znalosti dále prakticky rozvíjejí v navazujících kurzech Francouzština 3 a Francouzština 4. Důraz je kladen jak na mluvený, tak na psaný projev. Pozornost se věnuje rozšiřování slovní zásoby, gramatické výstavbě, výslovnosti i pravopisu. Absolventi kurzů francouzštiny se při cestě do Francie či jiné frankofonní země neztratí v nejdůležitějších praktických situacích, jakými jsou např. nakupování, ubytování v hotelu, objednání jídla a nápojů v restauraci, cestovní formality na letišti i nádraží, telefonická a e-mailová komunikace anebo základní komunikační situace spojené se zahraničním studijním pobytem.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRO/FRA1XFrancouzština 1 (A1)42zápočetzimní
KRO/FRA2XFrancouzština 2 (A1/A2)52zkouškaletní
KRO/FRA3XFrancouzština 3 (A2)42zápočetzimní
KRO/FRA4XFrancouzština 4 (B1)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRO/FRA2X - test ikona pdf KRO/FRA2X - řešení ikona pdf
KRO/FRA3X - test ikona pdf KRO/FRA3X - řešení ikona pdf
KRO/FRA4X - test ikona pdf KRO/FRA4X - řešení ikona pdf