Angličtina

Cílem kurzů je rozvinout a prohloubit jazykové kompetence získané předchozím studiem anglického jazyka, a to podle vstupních znalostí od základů až po úroveň B2. Studenti si rozšíří slovní zásobu a osvojí si gramatické struktury anglického jazyka potřebné pro komunikaci v každodenních situacích.

Kurzy jsou koncipovány tak, že absolvováním prvních dvou kurzů studenti dosáhnou stupně znalostí A2, absolvováním třetího a čtvrtého kurzu pak úroveň B1 a posledních dvou kurzů stupeň znalostí B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní literaturou pro výuku je učebnice New English File Pre-Intermediate + Intermediate. Ve výuce se používají i další materiály z doplňující literatury. Seminář není určen pro studenty katedry anglistiky.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KAA/ANG1XAngličtina 1 (A1/A2)42zápočetzimní
KAA/ANG2XAngličtina 2 (A2)52zkouškaletní
KAA/ANG3XAngličtina 3 (A2/B1)42zápočetzimní
KAA/ANG4XAngličtina 4 (B1)52zkouškaletní
KAA/ANG5XAngličtina 5 (B1/B2)42zápočetzimní
KAA/ANG6XAngličtina 6 (B2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KAA/ANG2X - test ikona pdf KAA/ANG2X - řešení ikona pdf
KAA/ANG3X - test ikona pdf KAA/ANG3X - řešení ikona pdf
KAA/ANG4X - test ikona pdf KAA/ANG4X - řešení ikona pdf
KAA/ANG5X - test ikona pdf KAA/ANG5X - řešení ikona pdf
KAA/ANG6X - test ikona pdf KAA/ANG6X - řešení ikona pdf