Japonština

  • garant: Bc. Ondřej Kodytek

Kurzy japonského jazyka si kladou za cíl seznámit studenty se základy japonštiny a tyto základy pak dále rozvíjet tak, aby byli absolventi kurzů schopni se  dorozumět v základních komunikačních situacích. Důraz je kladen na vhodné použití běžných komunikačních a zdvořilostních frází, na osvojení potřebné slovní zásoby k běžným komunikačním tématům a na gramaticky správné vyjadřování. Studenti se naučí japonské písmo, pozornost bude věnována také japonským reáliím. Na výuce se podílí rodilí mluvčí.

Studenti mohou dosáhnout vyšší úrovně A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Základní literaturou pro výuku je Učebnice japonštiny I a učebnice Minna no Nihongo šokjú II. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/JAP1XJaponština 1 (A1)42zápočetzimní
KLA/JAP2XJaponština 2 (A1)52zkouškaletní
KLA/JAP3XJaponština 3 (A1/A2)42zápočetzimní
KLA/JAP4XJaponština 4 (A2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KLA/JAP2X - test ikona pdf KLA/JAP2X - řešení ikona pdf
KLA/JAP3X - test ikona pdf KLA/JAP3X - řešení ikona pdf