Čínština

  • garant: Bc. Ondřej Kodytek

Kurzy čínského jazyka si kladou za cíl seznámit studenty se základy čínštiny a tyto základy pak dále rozvíjet tak, aby byli absolventi kurzů schopni se  dorozumět v základních komunikačních situacích. Důraz je kladen na vhodné použití běžných komunikačních a zdvořilostních frází, na osvojení potřebné slovní zásoby k běžným komunikačním tématům a na gramaticky správné vyjadřování. Studenti se naučí používat znakové písmo, pozornost bude věnována také čínským reáliím. Na výuce se podílí rodilí mluvčí.

Studenti mohou dosáhnout úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). V případě zájmu ze strany studentů bude připraven navazující kurz.

Základní literaturou pro výuku je Moderní čínština pro nesinology. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/CIN1XČínština 1 (A1)42zápočetzimní
KLA/CIN2XČínština 2 (A1)52zkouškaletní
KLA/CIN3XČínština 3 (A1/A2)42zápočetzimní