Arabština

  • garant: Mgr. Said Habboudji

Kurzy arabštiny si kladou za cíl seznámit studenty se základy jazyka a tyto základy pak dále rozvíjet tak, aby byli absolventi kurzů schopni se  dorozumět v základních komunikačních situacích. Důraz je kladen na poznání arabského písma, vhodné použití běžných komunikačních a zdvořilostních frází, na osvojení potřebné slovní zásoby k běžným komunikačním tématům a na gramaticky správné vyjadřování. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí.

Studenti dosáhnou úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). V případě zájmu ze strany studentů bude připraven navazující kurz.

Základní literaturou pro výuku je učebnice Základy moderní spisovné arabštiny. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KLA/ARA1XArabština 142zápočetzimní
KLA/ARA2XArabština 252zkouškaletní