Ukrajinština

Kurzy ukrajinštiny jsou určeny pro zájemce, kteří si chtějí osvojit základní znalost tohoto jazyka na úrovni pokročilosti A1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERRJ). Cílem kurzů ukrajinštiny je získání a postupné rozšiřování všech čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění poslechu) a rozvíjení komunikativních schopností. Hlavní pozornost ve výuce je věnována rozšiřování slovní zásoby v rámci probíraných tematických okruhů s důrazem na přirozené vyjadřování v daných komunikačních situacích. Spolu s komunikativní orientací kurzů je rovněž kladen důraz na ukrajinské reálie.

Základní literaturou pro výuku v kurzech ukrajinštiny je učebnice Praktický kurz ukrajinštiny I, II (1999). K dosažení stanovených cílů budou používány i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRU/UKR1XUkrajinština 1 (A1)42zápočetzimní
KRU/UKR2XUkrajinština 2 (A1/A2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KRU/UKR2X - test ikona pdf KRU/UKR2X - řešení ikona pdf