Běloruština

Kurz běloruštiny je určen pro zájemce, kteří si chtějí osvojit základy tohoto jazyka na úrovni pokročilosti A1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERRJ). Studenti se seznámí se základy běloruského gramatického systému a naučí se základním konverzačním dovednostem, aby byli schopni domluvit se v jednoduchých situacích. Důraz bude kladen nejen na gramatiku, ale také na slovní zásobu a na běloruské reálie.

Základní literaturou pro výuku kurzu běloruštiny je učebnice Bělaruskaja mova? Z zadavalněnněm!/dlia zaměžnych navučencau (2010). K dosažení stanovených cílů budou používány i materiály z doplňující literatury.

Sylabus:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KRU/BEL1XZáklady běloruštiny42zápočetzimní