Slovenština

Kurzy slovenštiny jsou určeny pro všechny, kteří si chtějí osvojit znalost tohoto jazyka na různých úrovních pokročilosti. Cílem kurzů je získávání a postupné rozšiřování všech čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění poslechu) a rozvíjení komunikativních schopností. Hlavní pozornost ve výuce je věnována rozšiřování slovní zásoby v rámci probíraných tematických okruhů s důrazem na přirozené vyjadřování v daných komunikačních. Spolu s komunikativní orientací kurzů je rovněž kladen důraz na reálie.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KPF/SLO1XSlovenština 1 (A1)42zápočetzimní
KPF/SLO2XSlovenština 2 (A2)52zkouškaletní
KPF/SLO3XSlovenština 3 (B1)42zápočetzimní
KPF/SLO4XSlovenština 4 (B2)52zkouškaletní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KPF/SLO2X - test ikona pdf KPF/SLO2X - řešení ikona pdf
KPF/SLO3X - test ikona pdf KPF/SLO3X - řešení ikona pdf
KPF/SLO4X - test ikona pdf KPF/SLO4X - řešení ikona pdf