Postup pro příhlášení pro zájemce, kteří NEJSOU studenty Ostravské univerzity

Zájemci o studium cizích jazyků, kteří NEJSOU studenty Ostravské univerzity, je mohou studovat za úhradu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Cena činí 2.000,--Kč za jeden semestr. Pro studium v zimním semestru (od konce září do Vánoc) se přihlášky podávají do 20. srpna, pro studium v letním semestru (od poloviny února do poloviny května) se přihlášky podávají do 10. února. Přihlášky se podávají elektronickou formou - návod pro podání přihlášky.

Po podání elektronické přihlášky ji uchazeč vytiskne, podepíše a zašle na adresu:

  • Hana Greplová
    Studijní oddělení FF OU
    Ostravská univerzita v Ostravě
    Reální 5
    701 03 Ostrava

Za podání samotné přihlášky se neplatí, úhrada za studium se hradí až po podepsání smlouvy o studiu. Úspěšní studenti obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.