Němčina

Kurzy německého jazyka si kladou za cíl seznámit studenty se základy německého jazyka a tyto základy pak dále rozvíjet tak, aby byli absolventi kurzů schopni se dorozumět v základních a později i složitějších komunikačních situacích. Důraz je kladen na vhodné použití běžných komunikačních a zdvořilostních frází, na osvojení potřebné slovní zásoby k běžným komunikačním tématům a na gramaticky správné vyjadřování v němčině.

Kurzy jsou koncipovány tak, že studenti dosáhnou absolvováním prvních dvou kurzů stupně znalostí A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, absolvováním třetího kurzu pak úroveň A2 a čtvrtého kurzu počáteční hranice stupně znalostí B1. Pro případné pokročilé zájemce je určen pátý kurz, jehož absolvováním studenti dosáhnou stupně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní literaturou pro výuku je učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1 a 2. K dosažení stanovených cílů se používají i materiály z doplňující literatury.

Sylaby:

zkratkanázevkredityhodin/týdenzakončenísemestr
KGE/NEM1XNěmčina 1 (A1)42zápočetzimní
KGE/NEM2XNěmčina 2 (A1/A2)52zkouškaletní
KGE/NEM3XNěmčina 3 (A2)42zápočetzimní
KGE/NEM4XNěmčina 4 (B1)52zkouškaletní
KGE/NEM5XNěmčina 5 (B1)42zápočetzimní

Vstupní testy a řešení ke stažení:

testřešení
KGE/NEM2X - test ikona pdf KGE/NEM2X - řešení ikona pdf
KGE/NEM3X - test ikona pdf KGE/NEM3X - řešení ikona pdf
KGE/NEM4X - test ikona pdf KGE/NEM4X - řešení ikona pdf
KGE/NEM5X - test ikona pdf KGE/NEM5X - řešení ikona pdf