Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU

Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění. Univerzita třetího věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska.

Studium na Univerzitě třetího věku na Filozofické fakultě OU je vždy zaměřeno na jeden okruh témat a trvá dva akademické roky, přednášky probíhají vždy jednou za 14 dní, celkem 6 krát za semestr (24 přednášek za celé dvouleté studium) v budovách Filozofické fakulty. Studium obsahuje pouze přednášky, podmínkou pro úspěšné ukončení studia je pouze nadpoloviční účast na přednáškách ve všech semestrech. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Od akademického roku 2016/17 nabízíme tyto cykly přednášek:

Informace o studiu
Předpoklady ke studiu: důchodový věk
Nutné předchozí vzdělání: není podmínkou, Univerzita třetího věku Filozofické fakulty je otevřena všem zájemcům
Cena studia: 800,- Kč na akademický rok 2016/17
Termín zahájení studia: konec září / začátek října 2016
Termín konání přednášek:Kultura a život v evropských městech od středověku do současnost:
pondělky 14:15 - 16:30, jednou za 14 dnů
Evropské královské rody:
úterky 14:15 - 16:30, jednou za 14 dnů

Podání přihlášky:

Podávání přihlášek na akademický rok 2016/17 je ukončeno, kurzy jsou uzavřeny, již se nelze přihlásit. Informace o přihláškách na následující rok 2017/18 budou zveřejněny na těchto stránkách v průběhu měsíce června 2017.

Další informace poskytne organizační garant studia Ing. Petr Brzezny.